13 resultaten

Resultaten 1 - 10 Sorteren op:

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Actualiteiten Vreemdelingenbewaring Cursus

 • Niveau: Verdieping
 • Prijs: 510,00

Actuele kennis beschermt uw cliënt. Als vreemdelingenpiketadvocaat heeft u een zware verantwoordelijkheid. Door uw cliënt zo goed mogelijk bij te staan, hoeft deze niet langer gedetineerd te blijven dan strikt noodzakelijk. Een groot ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Actualiteiten Vreemdelingenbewaring Cursus

 • Niveau: Verdieping
 • Prijs: 510,00

Actuele kennis beschermt uw cliënt Als vreemdelingenpiketadvocaat heeft u een zware verantwoordelijkheid. Door uw cliënt zo goed mogelijk bij te staan, hoeft deze niet langer gedetineerd te blijven dan strikt noodzakelijk. Een groot ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Actualiteiten Vreemdelingenbewaring Cursus

 • Niveau: Verdieping
 • Prijs: 510,00

De Raad voor Rechtsbijstand onderkent het belang van goede rechtshulpverlening en heeft deze cursus daarom verplicht gesteld. De voorwaarden voor voortzetting inschrijving piket vreemdelingenbewaring zijn met ingang van 1 januari 2013 zelfs ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

De Wet Inburgering in de praktijk Cursus

 • Niveau: Verdieping
 • Prijs: 510,00

Inburgering is al jaren een hot item, zowel juridisch als politiek. De regelingen zijn ingewikkeld en voor veel betrokkenen is de kennis hierover nog beperkt. Hoe werkt e.e.a. nu eigenlijk uit in de praktijk? Hoe passen de gemeenten de regelingen ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Actualiteiten Gezinshereniging Cursus

 • Niveau: Verdieping
 • Prijs: 510,00

Bijhouden om bij te blijven. Het onderwerp wordt tegenwoordig voor een belangrijk deel bepaald door het Europese migratierecht. Daarom zal dat in de cursus ook prominent aan de orde komen. Kunt u de vele juridische aspecten van de rechten van alle ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Basisbegrippen Europees Migratierecht Cursus

 • Niveau: Introductie
 • Prijs: 865,00

De vormgeving van het nationale vreemdelingenrecht en -beleid vindt in toenemende mate plaats op Europees niveau. EU-burgers genieten dankzij het Europese recht een hoog niveau van bescherming tegen verwijdering en hebben, mits in het bezit van een ... lees verder

NOvA (PO): 10 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Vreemdelingen en Openbare Orde Cursus

 • Niveau: Specialisatie
 • Prijs: 510,00

Het doel van deze specialisatiecursus is het vergroten van het inzicht in: 1. De gevolgen van schendingen van de openbare orde i.h.k.v. eventuele aanspraken op een verblijfsvergunning regulier; 2. De systematiek van de ongewenstverklaring en ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Actualiteiten EU-migratierecht II Cursus

 • Niveau: Verdieping
 • Prijs: 510,00

Als ervaren vreemdelingenadvocaat weet u dat het EU-migratierecht steeds meer bepalend wordt voor de rechtspositie van burgers in Nederland. Dat zogenaamde toekomstige recht is al flink ingevoerd in de dagelijkse realiteit. Dat geldt voor ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Vreemdelingenrecht voor strafrechtadvocaten Cursus

 • Niveau: Introductie
 • Prijs: 510,00

Een vreemdeling die in aanraking komt met het strafrecht kan worden geconfronteerd met vergaande verblijfsrechtelijke consequenties. Strafrechtelijke antecedenten kunnen leiden tot weigering dan wel intrekking van een verblijfstitel, of tot ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Actualiteiten EU-migratierecht I Cursus

 • Niveau: Verdieping
 • Prijs: 510,00

Als ervaren vreemdelingenadvocaat weet u dat het EU-migratierecht steeds meer bepalend wordt voor de rechtspositie van burgers in Nederland. Dat zogenaamde toekomstige recht is al flink ingevoerd in de dagelijkse praktijk. Dat geldt voor ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten