Vreemdelingen en Openbare Orde

Vreemdelingen en Openbare Orde Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
NiveauSpecialisatie
Kosten 510,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Het doel van deze specialisatiecursus is het vergroten van het inzicht in: 1. De gevolgen van schendingen van de openbare orde i.h.k.v. eventuele aanspraken op een verblijfsvergunning regulier; 2. De systematiek van de ongewenstverklaring en ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Advocaat, Rechterlijke macht, (semi) Overheidsjurist

Programma

Enkele onderwerpen die aan de orde komen: - Begrippen en kader openbare orde. - De contra indicatie: eerste toelating, voortgezet verblijf. - Ongewenstverklaring en signalering: gronden, procedure, inreisverbod. - Artikel 8 EVRM: nationaal en ... Volledig programma

Docenten

dhr. mr. M.F. Wijngaarden advocaat bij Böhler Advocaten, Amsterdam dhr. mr. A. Pahladsingh jurist bij Bureau Secretaris van de Raad van State en rechter-plaatsvervanger bij de RB Rotterdam Meer informatie over docenten

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Het doel van deze specialisatiecursus is het vergroten van het inzicht in:

1. De gevolgen van schendingen van de openbare orde i.h.k.v. eventuele aanspraken op een verblijfsvergunning regulier;

2. De systematiek van de ongewenstverklaring en –signalering en de voorgeschreven handelwijze bij het aantreffen van een gesignaleerd persoon + het Inreisverbod;

3. Het ‘recht op privé- en/of gezinsleven’ en verwijderbaarheid in relatie tot de openbare orde vanuit nationale en internationale jurisprudentie gezien het Voorstel ongewenstverklaring / Inreisverbod;

4. De openbare orde in relatie tot de verschillende EU-richtlijnen en Associatiebesluit 1/80 (EU-TR);

Deze cursus is een uitermate geschikte manier om uw kennis op dit gebied 'aan te scherpen' en om ervaringen uit te wisselen.

Leerdoelen

Het doel van deze specialisatiecursus is het vergroten van het inzicht in:

1. De gevolgen van schendingen van de openbare orde i.h.k.v. eventuele aanspraken op een verblijfsvergunning regulier;

2. De systematiek van de ongewenstverklaring en –signalering en de voorgeschreven handelwijze bij het aantreffen van een gesignaleerd persoon + het Inreisverbod;

3. Het ‘recht op privé- en/of gezinsleven’ en verwijderbaarheid in relatie tot de openbare orde vanuit nationale en internationale jurisprudentie gezien het Voorstel ongewenstverklaring / Inreisverbod;

4. De openbare orde in relatie tot de verschillende EU-richtlijnen en Associatiebesluit 1/80 (EU-TR);

Deze cursus is een uitermate geschikte manier om uw kennis op dit gebied 'aan te scherpen' en om ervaringen uit te wisselen.

Overige informatie

Werkvormen

Wij streven naar een kleine cursusgroep van maximaal 24 personen, waarin advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht, gelijkelijk vertegenwoordigd zijn.

In deze interactieve cursus gaat u, in enkele qua professionele achtergrond gemengde groepen, praktijkvragen met een hoog realiteitsgehalte bespreken en oplossen. De uitkomsten worden telkens plenair nabesproken.

De docenten treden, na enkele korte inleidingen, vooral op als begeleiders/coaches U kunt vragen uit uw dagelijkse praktijk van tevoren inbrengen.

Type cursus

kennisoverdracht door beknopte inleidingen, intensieve en interdisciplinaire casus/dossier-behandeling.

Programma

Enkele onderwerpen die aan de orde komen:

- Begrippen en kader openbare orde.

- De contra indicatie: eerste toelating, voortgezet verblijf.

- Ongewenstverklaring en signalering: gronden, procedure, inreisverbod.

- Artikel 8 EVRM: nationaal en internationaal.

- EU-recht: openbare orde bij gemeenschapsonderdanen en Turkse onderdanen.

Docenten

  • dhr. mr. M.F. Wijngaarden advocaat bij Böhler Advocaten, Amsterdam
  • dhr. mr. A. Pahladsingh jurist bij Bureau Secretaris van de Raad van State en rechter-plaatsvervanger bij de RB Rotterdam
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.