Actualiteiten EU-migratierecht II

Actualiteiten EU-migratierecht II Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
NiveauVerdieping
Kosten 510,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Als ervaren vreemdelingenadvocaat weet u dat het EU-migratierecht steeds meer bepalend wordt voor de rechtspositie van burgers in Nederland. Dat zogenaamde toekomstige recht is al flink ingevoerd in de dagelijkse realiteit. Dat geldt voor ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Advocaat, Rechterlijke macht, (semi) Overheidsjurist

Programma

De twee docenten behandelen de volgende onderwerpen*: - Richtlijn gezinshereniging (Richtlijn 2003/86/EG, m.n. Hoofdstuk V) - Dublin Verordening (Verordening 343/2003 en Vo 1560/2003) - Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG) - ... Volledig programma

Docent

mevr. mr. dr. K.M. Zwaan coördinator van het Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit, Nijmegen Meer informatie over docent

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Als ervaren vreemdelingenadvocaat weet u dat het EU-migratierecht steeds meer bepalend wordt voor de rechtspositie van burgers in Nederland. Dat zogenaamde toekomstige recht is al flink ingevoerd in de dagelijkse realiteit. Dat geldt voor Unieburgers, derdelanders migranten, vluchtelingen en asielzoekers. De gevolgen ervan zijn ingrijpend. De ontwikkelingen gaan in rap tempo door. In dat kader zijn het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en het Gemeenschappelijk Europees Immigratiebeleid van belang.

Regelmatig bijtanken is noodzakelijk om niet stil te komen staan.

Leerdoelen

In deze cursus actualiseert en verdiept u uw kennis over het Europees migratierecht (nadruk op asiel gerelateerd). U heeft een duidelijk overzicht van de belangrijkste relevante Europese en nationale ontwikkelingen in regelgeving, beleid en jurisprudentie.

Werkvorm

Om u met deze ontwikkelingen vertrouwd te maken organiseren wij deze praktijkgerichte cursus. Hierin werkt u, aan de hand van een enkele casus, groepsgewijs en onder begeleiding van twee docenten aan oplossingen volgens huidig en nieuw recht. Zo wordt het voor u helder hoe u het ‘nieuwe’ gemeenschapsrecht dient toe te passen.

Programma

De twee docenten behandelen de volgende onderwerpen*:

- Richtlijn gezinshereniging (Richtlijn 2003/86/EG, m.n. Hoofdstuk V)

- Dublin Verordening (Verordening 343/2003 en Vo 1560/2003)

- Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 2008/115/EG)

- Definitierichtlijn (Richtlijn 2004/83/EG)

- Procedurerichtlijn (Richtlijn 2005/85/EG)

- Recente EU-maatregelen over asielregelgeving

- Relevantie van EHRM-jurisprudentie voor het EU-migratierecht

*

Omdat het niet mogelijk zal zijn om alle genoemde onderwerpen binnen het tijdsbestek van de cursus te behandelen is deze opsomming indicatief bedoeld. De keuze van de onderwerpen door de docenten zal sterk afhankelijk zijn van de actuele ontwikkelingen en de te verwachten relevantie ervan voor de rechtspraktijk.

Voor het bestellen van boeken voor deze cursus via Selexyz klik hier.

Docent

  • mevr. mr. dr. K.M. Zwaan coördinator van het Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit, Nijmegen
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.