9 resultaten

Resultaten 1 - 9 Sorteren op:

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Cursus

 • Prijs: 385,00

Zaken van het vreemdelingenrecht zijn vaak gevoelig en lastig. Het is van groot belang dat je de hoofdlijnen van het vreemdelingenrecht (toelating, verblijfstitels, etc.) kent en dat je weet hoe de asielprocedure in elkaar steekt. Na het volgen van ... lees verder

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Effectief procederen in Vreemdelingenzaken bij de Afdeling Cursus

 • Niveau: Specialisatie
 • Prijs: 450,00

Soms krijgt u als vreemdelingenadvocaat een ‘niet-ontvankelijkheid’ of een afwijzing zonder motivering en begrijpt u niet goed wat u in de procedure fout heeft gedaan, hoe u effectiever had kunnen zijn of hoe u procedurefouten had ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Verblijfsaanspraken op medische gronden Cursus

 • Niveau: Specialisatie
 • Prijs: 450,00

Hoe kun je vreemdelingen, die niet over een verblijfsvergunning beschikken en gezondheidsproblemen hebben, bijstaan in het verkrijgen van een verblijfstitel op medische gronden? Het gaat hierbij veelal om zowel reguliere vreemdelingen als om ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Rechtsbijstand slachtoffers van mensenhandel Cursus

 • Niveau: Introductie
 • Prijs: 450,00

Een basiscursus voor professionals, die betrokken zijn bij de hulp aan slachtoffers van mensenhandel. Jaarlijks zijn wereldwijd 750.000 mensen slachtoffer van enige vorm van mensenhandel; moderne slavernij. Deze lucratieve handel breidt zich ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Effectief in vreemdelingenzaken procederen bij het EHRM Cursus

 • Niveau: Verdieping
 • Prijs: 450,00

Opzet In de cursus van twee aaneengesloten dagdelen wordt in het ochtendgedeelte de opzet en de structuur van het EVRM behandeld, evenals de procedure ten overstaan van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Daarbij wordt uiteengezet hoe ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

De advocaat en internationale echtscheidingen Cursus

 • Prijs: 495,00

Hebt u in uw praktijk ook steeds vaker te maken met echtscheidingen waarbij één of beide echtelieden afkomstig zijn uit een ander land? Weet u in zo'n geval welke rechter bevoegd is en welk recht toegepast dient te worden op de ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Basiscursus Nationaliteitsrecht Cursus

 • Niveau: Introductie
 • Prijs: 450,00

Over de verwerving of verlies van of (retro-)opteren voor de Nederlandse of een vreemde nationaliteit, de verkrijging via ’ius sanguinis’ of ’ius soli’, de erkenning van een buitenlands kind door een Nederlander of de status ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Medische aspecten in de asielprocedure Cursus

 • Niveau: Specialisatie
 • Prijs: 450,00

Kennis, inzicht en vaardigheden opdoen over hoe medische en psychische problematiek een rol speelt in de asielprocedure en hoe hier als rechtshulpverlener mee om te gaan. Leerdoelen Het doel van deze eendaagse specialisatiecursus is om effectief ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

De gevolgen van de Wet Modern Migratiebeleid Cursus

 • Prijs: 300,00

Na een lange aanloop is per 1 juni jl. de Wet MoMi in werking getreden! De gevolgen van de MoMi voor u als advocaat of juridisch medewerker kristalliseren zich de komende paar maanden uit. Want voor u als praktiserend jurist is wellicht niet zozeer ... lees verder

NOvA (PO): 3 punten