Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van onze gratis website Educa.nl en dienstverlening is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden, beperkingen en ons privacybeleid.

Om op onze vergelijkingssite zo nauwkeurig mogelijke informatie te kunnen bieden, geeft Educa organisatoren en aanbieders van opleidingen, trainingen en cursussen kosteloos de mogelijkheid om zelf hun aanbod te plaatsen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de gegevens op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, is Educa hiervoor wel afhankelijk van deze organisaties.

De informatie op deze website kan op elk moment worden gewijzigd doordat aanbieders en organisatoren voortdurend zelf de gegevens van hun aanbod kunnen aanpassen. Educa is echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden.

Bij het samenstellen, actualiseren en onderhouden van onze website betrachten we uiterste zorgvuldigheid en maken we gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Daarnaast garanderen wij niet dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Op onze website staan een aantal hyperlinks die leiden naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Educa geen zeggenschap heeft. Educa geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites en bijbehorende pagina’s.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies, aangezien een advies op maat is gesneden op basis van de specifieke wensen en omstandigheden en het aanbod continue verandert. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Door deze site te bekijken, webservices te gebruiken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Aan deze website, webservices en de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Op het gebruik van deze website en onze diensten is Nederlands recht van toepassing.


Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande voorwaarden en overige informatie op de website? Dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.