49 resultaten

Resultaten 1 - 10 Sorteren op:

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Kennisnet sociale zekerheid eenmalig Cursus

 • Niveau: Specialisatie
 • Prijs: 250,00

Voor en door specialisten sociale zekerheidsrecht. In samenwerking met de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ). Dit kennisnet is bestemd voor advocaten, vakbondsjuristen, rechtsbijstandsjuristen en juristen van vergelijkbare ... lees verder

NOvA (PO): 3 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Beschermingsbewind in de praktijk Cursus

 • Niveau: Introductie
 • Prijs: 490,00

In toenemende mate wordt er door natuurlijke personen een beroep gedaan op beschermingsmaatregelen, zoals curatele, beschermingsbewind of mentorschap. Door de vergrijzing, maar ook omdat steeds meer jongeren in de problemen komen. Daarom krijgen ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Sociaal zekerheidsrecht voor arbeidsrechtadvocaten en juristen Cursus

 • Niveau: Verdieping
 • Prijs: 510,00

In deze cursus gaan Bernard de Leest (advocaat) en Kerstin Hopman (advocaat) dieper in op die onderdelen van het sociaal zekerheidsrecht. De cursus is bedoeld voor cursisten die ervaring hebben met het arbeidsrecht en die in de praktijk regelmatig ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Verhaal van Bijstand Cursus

 • Prijs: 290,00

In deze (middag) cursus zal worden ingegaan op de procedurele en materiële aspecten van het verhaal van bijstand. Bij de procedurele aspecten zal daarbij aandacht worden besteed aan de verzoekschriftenprocedure van het Wetboek van Burgerlijke ... lees verder

NOvA (PO): 3 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

101 werkgeversvragen over de arbeidsongeschikte werknemer Cursus

 • Prijs: 530,00

Deze cursus behandelt het onderwerp van de arbeidsongeschikte werknemer vanuit het perspectief van de werkgever. Dus met het oog op de belangen van de werkgever, zowel procedureel/processueel als financieel. Tijdens de cursus wordt aandacht ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Basiscursus AWBZ Cursus

 • Niveau: Introductie
 • Prijs: 510,00

Deze basiscurus behandelt in eerste instantie systeem en struktuur van de AWBZ. Hierbij ook instanties als zorgkantoor, CAK en CIZ en hun rollen. Vervolgens komen belangrijke besluitmomenten aan de orde zoals de indicatiestelling, eigen bijdrage, ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

WIA in Praktijk: de verdieping Cursus

 • Prijs: 510,00

Cursus over de stand van zaken in de Wet WIA, ontwikkelingen in de jurisprudentie en praktijk na 7 jaar Wet WIA. In deze cursus wordt verdiepend ingegaan op de inkomenssituaties van de WIA- gerechtigden die weer aan het werk gaan en vervolgens ziek ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Workshop Berekenen van daglonen Cursus

 • Niveau: Introductie
 • Prijs: 290,00

Met ingang van 1 juni 2013 was het ineens zover! Het Besluit daglonen werknemersverzekeringen werd vervangen door het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. De wetgever had het reeds lang tevoren aangekondigd, echter publicatie van het nieuwe ... lees verder

NOvA (PO): 3 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

VSO De gang van zaken in een arbeidsongeschiktheidsprocedure Cursus

 • Niveau: Introductie
 • Prijs: 865,00

In arbeidsongeschiktheidsprocedures spelen zeker niet alleen juridische aspecten een rol: ook niet-juridische afwegingen van zowel arbeidskundige als medische aard zijn van invloed op de uitkomst. Verschillende specialisten mengen zich in de ... lees verder

NOvA (PO): 10 punten

Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Actualiteiten Wet Werk en Bijstand Cursus

 • Niveau: Verdieping
 • Prijs: 510,00

Hebt u al kennis genomen van de laatste belangrijke ontwikkelingen inzake het recht op bijstand? De Wet werk en bijstand is per 1 januari en per 1 juli 2013 ingrijpend gewijzigd! Dit komt met name door de invoering van de bestuurlijke boete, de ... lees verder

NOvA (PO): 5 punten