Studiedag Analyse Participatiewet

Studiedag Analyse Participatiewet Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten 320,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij in het sociaal domein: jeugd, zorg en werk. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet ... Volledige omschrijving

Programma

Programma: -algemene opzet van de wet en de belangrijkste passages uit de kamerbehandeling -de verschillen met de WWB -de personenkring van de Participatiewet -de voorwaarden en verplichtingen Participatiewet -de normensystematiek en de ... Volledig programma

Docenten

dhr. mr. E. Klein Egelink vice president bij de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht dhr. R.V. Geerling adviseur sociale zekerheid Meer informatie over docenten

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij in het sociaal domein: jeugd, zorg en werk.

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving.

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken.

Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven.

In de gewijzigde Wwb/ de Participatiewet komen maatregelen als wel of geen verruiming individuele bijzondere bijstand, huishouduitkeringstoets, arbeids- en reintegratieplicht, plicht tot tegenprestatie.

Deze studiedag gaat uit van de regelgeving zoals deze nu bekend is, waartoe binnenkort naar verwachting ook bovengenoemde maatregelen mogen worden gerekend. Gezien de structurele veranderingen in de sociale zekerheid en de ingrijpende maatregelen voor burgers vergt dit een tijdige voorbereiding van de direct verantwoordelijke gemeentelijke medewerkers.

Maar ook rechtshulpverleners krijgen binnen afzienbare tijd met deze wijzigingen te maken.

Doel van deze studiedag is daarom om nu als eerste te analyseren wat deze complexe regelgeving voor gemeentelijke medewerkers gaat betekenen, zowel de te verwachten knelpunten (re-integratie/toeleiding arbeidsmarkt; overgang Wajong naar Participatiewet; gediversifieerde uitkeringen; plicht tot tegenprestatie) als mogelijkheden om op in te spelen (nieuwe verordeningen: vormgeven toegang tot sociale zekerheid; re-integratie; participatie nieuwe doelgroepen).

Recente ontwikkelingen

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (33801) op 11 november 2013 bij de Tweede Kamer ingediend.

Met de voorgestelde maatregelen wordt al een groot deel van de Participatiewet gerealiseerd. Dit wetsvoorstel komt dan ook aan de orde tijdens de studiedag Analyse Participatie wet op 16 december a.s.

Onderwerpen in het wetsvoorstel o.a.:

- Individualisering langdurigheidstoeslag

- Plicht tot tegenprestatie

- Nieuwe verplichtingen

- Invoering zoektijd baan/wachtijd uitkering

- Landelijke strafmaatregelen

Overige informatie

Doelgroep:

Gemeentelijk beleidsambtenaren, ambtenaren bezwaar- en beroep, klantmanagers en consulenten W&I, medewerkers terug-en invordering, afdelingshoofden

Advocaten , rechtshulpverleners , juridisch adviseurs sociale zekerheid, medewerkers re-integratie en participatieorganisaties, adviseurs sociale zekerheid

Overheidsfunctionarissen kunnen voor deze studiedag 5 punten behalen in het kader van het op peil houden van hun vakbekwaamheid.

Dit volgens het Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO)

http://www.puntenstelsel.nl/

Programma

Programma:

-algemene opzet van de wet en de belangrijkste passages uit de kamerbehandeling

-de verschillen met de WWB

-de personenkring van de Participatiewet

-de voorwaarden en verplichtingen Participatiewet

-de normensystematiek en de Participatiewet

-de inzet van loonkostensubsidie

-de re-integratie en participatieverplichtingen

-tegen prestatie naar vermogen

-de wijze van sanctioneren in de Participatiewet

-de invulling van de inlichtingenplicht in de Participatiewet

-de invulling van het overgangsrecht op onderdelen van de Participatiewet

-de wijze van toepassing van middelen in de Participatiewet

-de verhouding in de Participatiewet tot voorliggende voorzieningen

-is er een wijziging te verwachten in de lijn van de WWB jurisprudentie bij toepassing van de Participatiewet en op welke onderdelen.

Docenten

  • dhr. mr. E. Klein Egelink vice president bij de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht
  • dhr. R.V. Geerling adviseur sociale zekerheid
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.