Permanente Opleiding

Permanente Opleiding

In het kader van permanentie educatie (PE) zijn bepaalde cursussen, opleidingen en trainingen geaccrediteerd voor zogenoemde PE-punten door een of meerdere van onderstaande organisaties. De PE-punten worden per cursus vastgesteld. Op de cursuspagina's van Educa vindt u hierover in dat geval meer relevante informatie.
website van Nederlandse Orde van Advocaten

NOvA (PO)

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van advocaten is opgericht in 1952 en ingesteld bij de advocatenwet.  Om in nederland het beroep van advocaat uit te oefenen is lidmaatschap van de Orde verplicht. 

In de door de Orde ingestelde Verordening op de Vakbekwaamheid is het advocaten verplicht gesteld hun opleiding op peil te houden door het volgen van erkende opleiding. Jaarlijks dient er een aantal punten behaald te worden.


Doorzoek 196 opleiding(en) met pepunten van NOvA (PO)
Federatie Financiële Planners

FFP

Federatie Financiële Planners


Doorzoek 3 opleiding(en) met pepunten van FFP
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

KBvG

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders


Doorzoek 3 opleiding(en) met pepunten van KBvG
website van Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

NIVRA

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

 Het Nivra is de publiekrechtelijk beroepsorganisatie van registeraccountants. Hiervan zijn er in Nederland ruim 14.000.  De NIVRA is tot stand gekomen bij de Wet op de Registeraccountants.

Er zijn vergevorderde plannen voor een fusie tussen het NIVRA en de NOvAA. De nieuwe organisatie zal  Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) gaan heten.


Doorzoek 3 opleiding(en) met pepunten van NIVRA
website van Nederlands Mediation Instituut

NMI

Nederlands Mediation Instituut

Als onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland voorziet het Nederlands Mediation Instituut in een door de markt en door de rechtspraak erkend register van mediators.

Een mediator kan toetreden kan toetreden tot het NMI Register na het volgen van een door het NMI erkende mediationopleiding. Daarnaast kan het de mediator zich laten certificeren door het NMI. Alleen NMI Gecertificeerde Mediators mogen werken op doorverwijzing van de rechtbank.

Om kennis en vaardigheden op peil te houden dienen mediators activiteiten te onplooien die permanente educatie punten opleveren. Om geregistreerd te blijven geldt er driejaarlijkse norm van 24 PE-punten, terwijl gecertificeerde mediators elke drie jaar 48 punten moeten halen.

Er staan ruim vierduizend mediators in het NMI Register, waarvan er ongeveer 800 gecertificeerd zijn.


Doorzoek 2 opleiding(en) met pepunten van NMI
Nederlandse Orde van Accountants en Administratieconsulenten

NOvAA

Nederlandse Orde van Accountants en Administratieconsulenten


Doorzoek 2 opleiding(en) met pepunten van NOvAA
website van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

KNB

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

De bij de Wet op het notarisambt ingestelde Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft als doel er zorg voor te dragen dat den aangesloten notarissen deskundig, onafhankelijk en integer handelen.

Voor notarissen en kandidaatnotarissen is lidmaatschap verplicht. Zij dienen hun opleiding op peli te houden door geregeld opleidingen te volgen die  door de Beroepsorganisatie zijn goedgekeurd. Aan deze opleidingen kent de KNB opleidingspunten toe en jaarlijks dient er een aantal punten behaald te worden.

Naast haar activiteiten op het gebied van de bewaking van de vakbekwaamheid stelt de KNB beroeps- en gedragsregels op voor het notariaat.


Doorzoek 1 opleiding(en) met pepunten van KNB
website van Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

NOAB

Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingendeskundigen (NOAB) is een belangenvereniging op het gebied van de administratieve en fiscale dienstverlening. De leden van de vereniging zijn gerechtigd de afkorting AB (Administratie- en belastingdeskundige) achter hun naam te zetten.

De vereniging organiseert jaarlijks bijscholingsbijeenkomsten, workshops en seminars waarmee studiepunten behaald kunnen worden. Wanneer leden niet iedere twee jaar 32 studiepunten halen kunnen zij worden geschorst en uiteindelijk kan het lidmaatschap beëindigd worden.

 NOAB-leden zijn vertrouwenspersonen die optreden bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken op het gebied van administratie, beloningen, subsidies en financiën.


Doorzoek 1 opleiding(en) met pepunten van NOAB
website van Register Belastingadviseurs

RB

Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een beroepsvereniging van van belastingadviseurs die in 2008 is onstaan uit een fusie van het College Belastingadviseurs en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs.

Het RB behartigt de belangen van ruim 7200 aangesloten belastingadviseurs. Het bestuur van het Register Belastingadviseurs kent aan activiteiten PE-punten toe en om opgenomen te worden in het register dienen leden jaarlijks 40 punten te behalen, waaronder minimaal 20 fiscale punten. Daarnaast geldt er een middelingssyteem, waarbij een overschot of tekort van hoogstens 15 punten kan worden meegenomen naar het volgende jaar.

De aangesloten belastingadviseurs zijn met name werkzaam in het midden- en kleinbedrijf.


Doorzoek 1 opleiding(en) met pepunten van RB