Keurmerken

Keurmerken

keurmerken

Cedeo

Cedeo is een onafhankelijke intermediair die het keurmerk Cedeo-erkend verleent aan organisaties die actief zijn op het terrein van human resources.

Zij certificeert organisaties uit het bedrijfsleven, uit de non-profitsector en overheidsorgansities op het gebied van opleidingen en andere human resources diensten.

Cedeo let op de punten kwaliteit, continuïteit enbedrijfsgerichtheid en voert daarnaast klantteveredenheidsonderzoeken uit. Wanneer uit zo'n onderzoek blijkt dat minimaal tachtig procent van de huidige klanten aangeven tevreden te zijn met een organisatie, haar producten en haar dienstverlening mag deze organisatie de Cedeo-erkenning gedurende twee jaar voeren.

Er zijn zo'n 800 organisaties die Cedeo keurmerk mogen voeren.


Doorzoek 1590 opleiding(en) met het Cedeo keurmerk.

EXIN

EXIN is een onafhankelijk certificerings instituut op het gebied van information management.

Voor iedere EXIN-gecertificeerde geldt: het certificaat versterkt je reputatie. Het is de internationale standaard en dus hét bewijs van jouw kwaliteiten. EXIN ontwikkelt examens en neemt de examens af maar geeft zelf heel bewust géén opleidingen, zodat iedereen er van op aankan dat de examenresultaten objectief beoordeeld worden.

EXIN is gecertificeerd volgens de ISO-norm (ISO-9001-2008) en werkt werken volgens ISO 17024, ISO 27001 en EN 45011. Dat betekent dat er gewerkt wordt met duidelijk vastgestelde procedures werken voor het behandelen van klachten en beroepsprocedures. De kwaliteit van de examens en verleende accreditaties wordt voortdurend bewaakt.

EXIN accrediteert cursusmateriaal van opleidingsinstituten, examencentra en freelance trainers. Een EXIN-accreditatie betekent dat een organisatie voldoet aan de eisen voor inhoud en begeleiding die EXIN stelt aan opleiders en examencentra voor EXIN-examen.

Wereldwijd hebben meer dan anderhalf miljoen IT-professionals een EXIN-certificaat. Met meer dan 1 000 geaccrediteerd partners faciliteert EXIN examinering in 125 landen en in 19 talen.


Doorzoek 20 opleiding(en) met het EXIN keurmerk.

VETRON

VETRON is de branchevereniging van trainings- en opleidingsinstituten in Nederland die zich richten op de zakelijke markt. In VETRON verenigingen zich particuliere opleidings- en trainingsbureaus. Een VETRON-bureau staat voor aantoonbare kwaliteit.

In de afgelopen jaren is VETRON uitgegroeid tot een groep van ruim 40 toonaangevende trainings- en opleidingsbureaus die zich verenigen rondom belangenbehartiging, ondernemerschap en kwaliteit en daarmee een bijdrage leveren aan de kennis-, de kwaliteits- en de marktontwikkeling van zowel zichzelf als van de sector als geheel.

Bij VETRON aangesloten bureaus voldoen - als kleine groep in de markt - aan allerlei  kwaliteitseisen.


Doorzoek 5 opleiding(en) met het VETRON keurmerk.

Nederlands Instituut voor Marketing

NIMA

Het Nederlands Instituut voor Marketing is sinds 1966 actief op het gebied van marketing in de breedste zin van het woord. Nima neemt jaarlijks duizenden examens af op het gebied van marketing, sales en communicatie.

Met het behalen van het officiële NIMA Examen krijgt u het internationaal erkende NIMA Diploma in handen. Voor een goede voorbereiding op het examen is het verstandig om u in te schrijven voor een opleiding. NIMA is daarbij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en afname van de examens en niet voor het opleiden van de kandidaten. Een NIMA diploma geeft onafhankelijk van de opleiders een garantie voor een bepaald niveau van de kandidaat.

Om de kwaliteitsstandaarden te handhaven op het gebied van de opleidingen, de continuïteit en de toetsing werkt NIMA nauw samen met een aantal topopleiders. Deze opleiders kun je herkennen aan het keurmerk NIMA Education Partner.

Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT

VOI

De Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT (opgericht 1982) bestaat uit gerenommeerde opleidingsinstituten in de ICT branche.

Alleen opleiders die voldoen aan de door de VOI gestelde kwaliteits- en continuïteitseisen kunnen lid worden van de VOI. Het VOI keurmerk wordt toegekend als een opleidingsinstituut blijvend voldoet aan de voorwaarden die de VOI stelt.

Zo moet de opleider zich houden aan de gedragscode en leveringsvoorwaarden van de VOI. Voorts moet de opleider beschikken over een of meer certificeringen, waaruit blijkt dat de inhoudelijke kwaliteit van trainingen en opleidingen is gemeten, evenals de klanttevredenheid. Tot de door VOI geaccepteerde certificeringen behoren onder meer een uitgebreide versie van het CEDEO keurmerk, het certificaat van IITT en ISO9000. Ook zal de opleider moeten voldoen aan de financiële normen met betrekking tot omvang, solvabiliteit en continuïteit.