Basiscursus Sociaal Zekerheidsrecht

Basiscursus Sociaal Zekerheidsrecht Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten 1.125,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

U krijgt inzicht in de structuur van de verschillende sociale zekerheidsregelingen. En u gaat aan de slag met casus en processtukken rond ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand. Leerdoelen U krijgt inzicht in: Structuur van het ... Volledige omschrijving

Programma

Dag 1 Inleiding sociale zekerheidsrecht, met onderwerpen als: Structuur van het stelsel van sociale zekerheid Bronnen van sociale zekerheidsrecht Kring van verzekerden Rol van de advocaat Werkloosheidswet: einde dienstverband en WW, met als ... Volledig programma

Docenten

dhr. mr. B.J.M. de Leest advocaat bij de Waal & Zumpolle te Utrecht dhr. mr. D.R. van der Meer rechter en rechter-commissaris insolventies, sector civiel recht, rechtbank Den Haag mevr. mr. P.H. Burger advocaat bij Sprengers ... Meer informatie over docenten

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

U krijgt inzicht in de structuur van de verschillende sociale zekerheidsregelingen. En u gaat aan de slag met casus en processtukken rond ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand.

Leerdoelen

U krijgt inzicht in:

Structuur van het stelsel van sociale zekerheid

Systematiek en hoofdlijnen WW, o.a. poortwachtertoets

Systematiek en hoofdlijnen van de regelingen die werknemers bij kort- en langdurende arbeidsongeschiktheid inkomensbescherming bieden en die hun reïntegratie in het arbeidsproces bevorderen, met nadruk op hoe arbeidsrechtelijke en sociaalzekerheidsrechtelijke regelingen op elkaar ingrijpen

Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid; reïntegratie

Systematiek en hoofdlijnen Wet Werk en Bijstand

Overige informatie

Vooropleiding.

Een afgeronde universitaire rechtenstudie. De cursus is primair bedoeld en ontwikkeld voor advocaten en advocaat-stagiaires. Maar uiteraard ook uitstekend geschikt voor overige geinteresseerde academische juristen.

Studiemateriaal:

- Boek van Klosse, Socialezekerheidsrecht, (Kluwer, Deventer, laatste druk), dit boek dient u zelf aan te schaffen, dan wel u kunt over dit boek beschikken

- Aanvullende reader, met casuistiek, voorbereidingsopdrachten, aanvullende literatuur en jurisprudentie

VSO-abonnementen

Bent u bekend met de VSO-abonnementen van OSR?

Tegen een aantrekkelijke prijs biedt OSR diverse VSO-abonnementen aan. Hiermee bespaart u enkele honderden euro’s op uw VSO cursussen. Meer informatie op: www.osr.nl/vsovoordeel

Programma

Dag 1

Inleiding sociale zekerheidsrecht, met onderwerpen als:

Structuur van het stelsel van sociale zekerheid

Bronnen van sociale zekerheidsrecht

Kring van verzekerden

Rol van de advocaat

Werkloosheidswet: einde dienstverband en WW, met als rode draad praktijkcasuïstiek

Onderwerpen zijn:

Hoogte en duur van de WW-uitkering, beëindigingsvergoeding en WW-uitkering

Verwijtbare werkloosheid

Boeten en maatregelen

Herziening / terugvordering

Dag 2

Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid; reïntegratie met rode draad casus en procesdossiers. Onderwerpen zijn:

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte in het BW

ZW als vangnetregeling

Wet Verbetering Poortwachter in vogelvlucht

Arbeidsongeschiktheidsbegrip van de WAO

Arbeidskundige en geneeskundige aspecten van schatting

Positie van de werkgevers bij schattingsbesluiten

Aandachtspunten voor de aanpak van bezwaar en beroep in schattingszaken

Dag 3

Uitgangspunten en systematiek van de wet (plaats van de Awb binnen de sociale zekerheid; vangnetfunctie, gedecentraliseerde uitvoering, beleids- en beoordelingsvrijheid, verordenende bevoegdheden, complementariteitsbeginsel)

Personenkring (nederlanders en met nederlanders gelijkgestelde vreemdelingen)

Gezinsbegrip in de WWB (hierbij komen zaken aan de orde als (niet)duurzaam gescheiden leven en gezamenlijke huishouding);

Normensystematiek;

Woonplaatsbeginsel;

Inlichtingenverplichting en medewerkingsverplichting;

Aanvraagproblematiek (splitsing tussen melding en aanvraag);

Handhaving rechtmatigheid toekenning en verlening (opschorten, blokkeren, intrekken, herzien en terugvorderen, boete);

Verplichtingen en maatregelen.

Docenten

  • dhr. mr. B.J.M. de Leest advocaat bij de Waal & Zumpolle te Utrecht
  • dhr. mr. D.R. van der Meer rechter en rechter-commissaris insolventies, sector civiel recht, rechtbank Den Haag
  • mevr. mr. P.H. Burger advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
  • dhr. mr. B.F. Desloover advocaat bij Wybenga Advocaten in Rotterdam
  • dhr. R.V. Geerling adviseur sociale zekerheid
  • dhr. mr. E. Klein Egelink vice president bij de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.