Professionele ontmoeting Nieuwe Zaaksbehandeling in het bestuursrecht

Professionele ontmoeting Nieuwe Zaaksbehandeling in het bestuursrecht Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
NiveauSpecialisatie
Kosten 685,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

De ontmoeting tussen rechters, advocaten en procesvertegenwoordigers van (lokale) overheden beslaat twee dagdelen. De ontmoeting is interactief, actueel en casus georiënteerd. Er wordt geoefend in rollenspelen met rolwisselingen. Het ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Advocaat, Rechtsbijstandjurist, Rechterlijke macht, Gemeentejurist, (semi) Overheidsjurist, Secretaris bezwarencommissie

Programma

Afhankelijk van de voorkeuren en wensen van de deelnemers kunnen in deze ontmoeting de volgende onderwerpen aan bod komen: finale geschilbeslechting en de mening van de procesdeelnemers: willen zij finale afdoening of liever dat een zaak wordt ... Volledig programma

Docenten

dhr. mr. B.J.M. de Leest advocaat bij de Waal & Zumpolle te Utrecht dhr. mr. J.L. Verbeek senior-rechter in de rechtbank ’s-Gravenhage, Raadsheer plaatsvervanger bij CBB. Meer informatie over docenten

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

De ontmoeting tussen rechters, advocaten en procesvertegenwoordigers van (lokale) overheden beslaat twee dagdelen. De ontmoeting is interactief, actueel en casus georiënteerd. Er wordt geoefend in rollenspelen met rolwisselingen. Het uitgangspunt is om rechters, advocaten en procesvertegenwoordigers intensief met elkaar aan het werk te zetten en in discussie te laten gaan over een aantal dossiers/casusposities om, vanuit ieders perspectief, tot een leerzame uitwisseling van ervaringen te komen.

Doelgroep:

Leden zittende magistratuur, advocaten en procesvertegenwoordigers van (lokale) overheden met minimaal drie jaar werkervaring in het bestuursrecht.

Leerdoelen

De ontmoeting verschaft de deelnemers inzicht in de veranderende wijze van zaaksbehandeling door de bestuursrechter, in de beleving daarvan door de procesdeelnemers en geeft inzicht in de eigen (proces)rol, de effectiviteit van het eigen handelen en daaruit voortvloeiend de uitwerking van het eigen optreden op het proces. De deelnemende bestuursrechters kunnen ervaren hoe hun nieuwe aanpak beleefd wordt door de andere deelnemers en hun voordeel doen met deze feedback. Tegelijkertijd kunnen advocaten en procesvertegenwoordigers niet alleen feedback geven aan de rechters, maar ook meer inzicht krijgen in de keuzes die rechters maken in het kader van nieuwe zaaksbehandeling. Voorzien van die kennis kunnen zij effectiever met elkaar en met de rechter in gesprek tijdens de zitting over de manier waarop hun zaak wordt behandeld en waarop de rechter van zijn procesinstrumentarium gebruik maakt. Die inzichten kunnen zij benutten bij het opstellen van beroepschriften en verweerschriften, bij hun inbreng over de wijze van aanpak van een zaak en bij het voorbereiden van zittingen. De rechters kunnen de verworven inzichten benutten voor het leveren van maatwerk bij zaaksbehandeling en geschilbeslechting.

Overige informatie

OSR heeft deze ontmoeting ontwikkeld in samenwerking met de SSR. Door de combinatie van doelgroepen kunnen tijdens de kleinschalige, interactieve ontmoeting volop ervaringen worden uitgewisseld en feedback worden gegeven. De maximale groepsgrootte betreft 15 personen: 5 rechters, 5 advocaten en 5 procesvertegenwoordigers.

De docenten zijn een zeer ervaren rechter en een advocaat:

- mr. J.L. Verbeek, senior-rechter in de rechtbank ’s-Gravenhage;

- mr. B. de Leest, advocaat bij Zumpolle advocaten.

Na afloop van deze ontmoeting bent u een gecertificeerd procesvertegenwoordiger "nieuwe zaaksbehandeling".

Programma

Afhankelijk van de voorkeuren en wensen van de deelnemers kunnen in deze ontmoeting de volgende onderwerpen aan bod komen: finale geschilbeslechting en de mening van de procesdeelnemers: willen zij finale afdoening of liever dat een zaak wordt teruggestuurd; verschillende afdoeningsmodaliteiten: hoe staan de procespartijen hierin; bestuurlijke lus: hoe gaat de bestuurder om met de bestuurlijke lus, wat vinden procesvertegenwoordigers van lussen. feitenvaststelling en bewijs: verkrijgen van meer duidelijkheid over de procespositie door partijen (bewijsvoorlichting aan partijen door de rechter); hoe beleven de procesdeelnemers oordelen ter zitting, hoe daarop te reageren; procedurele rechtvaardigheid; van wie is het geschil: van partijen, van de rechter of van iedereen; wijze van behandeling ter zitting: hoe wordt omgegaan met pleitnota’s, wat is het (mogelijk) effect van het eigen handelen op de uitkomst van de zaak.

Programma:

09.45 uur Ontvangst, koffie/thee

10.00 uur Opening en kennismaking

10.25 uur Discussie aan de hand van casusposities en stellingen

13.00 uur Lunch

13.45 uur Rollenspelen

16.45 uur Afsluiting en evaluatie

17.00 uur Einde

Docenten

  • dhr. mr. B.J.M. de Leest advocaat bij de Waal & Zumpolle te Utrecht
  • dhr. mr. J.L. Verbeek senior-rechter in de rechtbank ’s-Gravenhage, Raadsheer plaatsvervanger bij CBB.
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.