Actualiteiten bestuursprocesrecht in sociale zekerheid zaken

Actualiteiten bestuursprocesrecht in sociale zekerheid zaken Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
NiveauVerdieping
Kosten 510,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Bestuursprocesrecht toegespitst op sociale zekerheidsrecht aan de hand van zeer recente jurisprudentie en wetswijzigingen. Hoofd onderwerpen: ontvankelijkheid van het bezwaar en beroep, de bezwaarschriftprocedure en beroep bij de rechtbank. Naast ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Advocaat, Advocaat-stagiaire, Rechtsbijstandjurist, Rechterlijke macht, Gemeentejurist, (semi) Overheidsjurist, Jurist overig

Programma

1. De ontvankelijkheid van het bezwaar of beroep Het besluitbegrip in de sociale zekerheid Procesbelang Termijn voor indienen bezwaar en beroep, bekendmaking en termijnoverschrijding, rechtseenheidsjurisprudentie Verschoonbaarheid ... Volledig programma

Docent

dhr. mr. E. Klein Egelink vice president bij de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht Meer informatie over docent

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Bestuursprocesrecht toegespitst op sociale zekerheidsrecht aan de hand van zeer recente jurisprudentie en wetswijzigingen. Hoofd onderwerpen: ontvankelijkheid van het bezwaar en beroep, de bezwaarschriftprocedure en beroep bij de rechtbank.

Naast recente jurisprudentie aandacht voor de nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht en AWB ontwikkelingen (m.n. Wet aanpassing bestuursprocesrecht) in het sociaal zekerheidsrecht.

Programma

1. De ontvankelijkheid van het bezwaar of beroep

Het besluitbegrip in de sociale zekerheid

Procesbelang

Termijn voor indienen bezwaar en beroep, bekendmaking en termijnoverschrijding, rechtseenheidsjurisprudentie

Verschoonbaarheid termijnoverschrijding, beroep op ziekte, vakantie, falende hulpmiddelen

De verplichting tot het aanvoeren van gronden

Noodzaak tot onderbouwing gronden in bezwaar en beroep

2. De bezwaarschriftprocedure

Functie van de bezwaarprocedure;

De hoorplicht

De verplichting tot volledige heroverweging (artikel 7:11 Awb);

- beoordeling van nieuwe gronden en nieuw bewijs

De verplichting om te beslissen op de grondslag van het bezwaar;

Wijziging van de grondslag van het primaire besluit in bezwaar;

3. Beroep bij de rechtbank

Toetsingskader van de bestuursrechter:

- wat wordt ambtshalve getoetst en wat niet

Omvang van het geding

- marginale of volle toetsing;

De mogelijkheid tot het aanvoeren van nieuwe argumenten en feiten in de beroepsprocedure binnen de grenzen van de goede procesorde

Uitspraakmodaliteiten

Behandeling ter zitting, vormen van en actualiteiten nieuwe zaaksbehandeling bij de bestuursrechter

4. Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Waarin:

- verbetering van de regels over het meenemen van nieuwe of gewijzigde besluiten in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure;

- verruiming van de mogelijkheden om gebreken in een besluit te passeren als daardoor geen belanghebbenden zijn benadeeld;

- aanpassing van de regeling van het horen in bezwaar en administratief beroep en in het klachtrecht;

- instelling van een zogenaamde "grote kamer" voor belangrijke richtinggevende uitspraken in hoogste instantie;

- invoering van de mogelijkheid tot het nemen van onafhankelijke conclusies in belangrijke zaken bij de hoogste bestuursrechters;

- invoering van een relativiteitsvereiste (rechtstreeks belang bij aanvechten besluit);

- verruiming van de mogelijkheden tot het enkelvoudig afdoen van het hoger beroep;

- invoering van de mogelijkheid tot het instellen van incidenteel hoger beroep;

- invoering van de mogelijkheid voor de hogerberoepsrechter om te bepalen dat tegen een ter uitvoering van zijn uitspraak genomen besluit slechts beroep bij hem openstaat en niet weer bij de rechtbank (de zogenaamde "judiciƫle lus");

- afschaffing van het mandaat verbod in hoger beroep.

Docent

  • dhr. mr. E. Klein Egelink vice president bij de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.