Recente ontwikkelingen en rechtspraak in het arbeidsongeschiktheidsrecht

Recente ontwikkelingen en rechtspraak in het arbeidsongeschiktheidsrecht Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten 510,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Nieuw schattingsbesluit, WIA, nieuwe rechtspraak, het nieuwe toetsingskader van de bestuursrechter in arbeidsongeschiktheidszaken... Er zijn voortdurend ontwikkelingen in de WIA / WAO-praktijk die nieuwe vragen oproepen. Per 1 oktober 2004 is het ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Advocaat, Advocaat-stagiaire, Bedrijfsjurist, Rechtsbijstandjurist, Rechterlijke macht, Gemeentejurist, Vakbondsjurist, Jurist overig

Programma

WIA: Hoofdlijnen IVA / WGA Later ontstaan, heropening en beëindiging WIA-recht Duurzaamheid Inkomenseis Inkomsten uit arbeid: Algemeen inkomstenbesluit sociale zekerheidswetten Wet Wajong: Richtlijn ontwikkelingsstoornissen Wajong ... Volledig programma

Docenten

dhr. mr. E. van den Bogaard advocaat sociaal zekerheidsrecht in Amsterdam dhr. mr. B.J.M. de Leest advocaat bij de Waal & Zumpolle te Utrecht Meer informatie over docenten

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Nieuw schattingsbesluit, WIA, nieuwe rechtspraak, het nieuwe toetsingskader van de bestuursrechter in arbeidsongeschiktheidszaken...

Er zijn voortdurend ontwikkelingen in de WIA / WAO-praktijk die nieuwe vragen oproepen.

Per 1 oktober 2004 is het nieuwe Schattingsbesluit in werking getreden. Dit besluit heeft zowel voor oude als nieuwe gevallen ingrijpende gevolgen.

Ondertussen roept het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) nog steeds veel vragen op en blijkt 'WIA 'in de praktijk toch ingewikkelder dan eerst gedacht.

Uiteraard wordt ook de meest recente rechtspraak over deze en andere onderwerpen behandeld. Verder nemen de docenten belangrijke procesrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten in de WIA / WAO-praktijk met u door.

Leerdoelen

Vanaf januari 2009 heeft de Centrale Raad van Beroep zich voor het eerst uitgelaten over de Wet WIA. De Raad spreekt zich uit over het overgangsrecht, over arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering en over duurzame arbeidsongeschiktheid volgens artikel 47 van de Wet WIA. Maar ook uitspraken over moeilijk objectiveerbare aandoeningen en de waarde van neurologisch onderzoek bij met name whiplash en uiteraard over de omvang van het geding in hoger beroep in arbeidsongeschiktheidszaken.

Overige informatie

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste actuele onderwerpen uitgebreid met u doorgenomen. Een uitgelezen mogelijkheid dus om uw kennis van de WIA / WAO-praktijk up-to-date te brengen. Om het maximale rendement uit deze bijeenkomst te halen, nodigen wij u uitdrukkelijk uit om vooraf uw praktijkvraagstukken in te dienen (deboer@osr.nl). De docenten kunnen dan uw vragen en zaken als uitgangspunt nemen tijdens de bijeenkomst. De medische, arbeidskundige en procesrechtelijke aspecten van deze vraagstukken worden geanalyseerd en toegelicht met recente jurisprudentie.

Programma

WIA:

Hoofdlijnen IVA / WGA

Later ontstaan, heropening en beëindiging WIA-recht

Duurzaamheid

Inkomenseis

Inkomsten uit arbeid:

Algemeen inkomstenbesluit sociale zekerheidswetten

Wet Wajong:

Richtlijn ontwikkelingsstoornissen Wajong

Instructie beoordeling laattijdige aanvragen

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

- herkeuring

- uitkeringspercentages

- premiedifferentiatie

Procedurele aspecten:

besluitonderdeel vs besliscomponent

bewijs - bewijslast -– bewijslastverdeling

deskundige

Op 18 november 2013 komt in het bijzonder aan de orde:

- Nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium in de ZW vanaf 1 januari 2014 en overgangsrecht

- Duur WGA/LGU en aftrek WW

- Nieuw criterium voor het arbeidsverleden vanaf 1 januari 2014

- Verhoging dagloon tijdens de loop van de WIA- uitkering (art. 13a Wet WIA)

- Het procesbelang in WIA- zaken en de jurisprudentie van de CRvB

- Ontwikkelingen in Amber

- Loonsancties vangnetters met een werkgever en juridische aandachtspunten hierbij

Docenten

  • dhr. mr. E. van den Bogaard advocaat sociaal zekerheidsrecht in Amsterdam
  • dhr. mr. B.J.M. de Leest advocaat bij de Waal & Zumpolle te Utrecht
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.