Update ondernemingsrecht

Update ondernemingsrecht Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten 865,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Met de invoering van de Flex BV, in feite BV nieuwe stijl, zijn de mogelijkheden om snel en flexibel de gewenste vennootschapsstructuur op te zetten in principe vergroot. Niettemin blijkt in de praktijk dat er de nodige voetangels en klemmen zijn, ... Volledige omschrijving

Programma

Programma Dag 1 RECHTSVORMEN & STRUCTUREN en ADVOCAAT & FINANCIELE INFORMATIE Onderwerp: Rechtsvormen en structuren (4 uur) Docent: mr. R.V. van der Kuijp, notaris Molenaar & Van der Kuijp te Strijen - De diverse rechtsvormen met ... Volledig programma

Docenten

dhr. mr. R.V. van der Kuijp notaris bij notariaat Molenaar & Van der Kuijp in Strijen dhr. mr. H.K.O. Reimers Advocaat bij NautaDutilh N.V. dhr. mr. F.L. Bolkestein Advocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn advocaten ... Meer informatie over docenten

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Met de invoering van de Flex BV, in feite BV nieuwe stijl, zijn de mogelijkheden om snel en flexibel de gewenste vennootschapsstructuur op te zetten in principe vergroot. Niettemin blijkt in de praktijk dat er de nodige voetangels en klemmen zijn, waardoor (de bestaande) statuten bijvoorbeeld goed tegen het licht gehouden moeten worden.

Om alle afwegingen weldoordacht te maken kunt u met deze tweedaagse cursus uw kennis weer helemaal bij de tijd brengen en uw clienten vervolgens optimaal bedienen.

De cursus gaat er van uit, dat u de nodige ervaring hebt in het ondernemingsrecht, maar dat u mede vanwege de Flex BV behoefte hebt om uw kennis up-to-date te brengen. Maar u wilt ook uw praktijkervaringen wisselen met docenten en uw collega's, werkzaam in verschillende sectoren in dit rechtsgebied (advocatuur, bedrijfsleven, bankwezen, adviespraktijk).

De docenten behandelen binnen de aangegeven thema's de actuele regelgeving, de huidige kernjurisprudentie en van daaruit creatieve toepassingen met recente jurisprudentie en aansprekende voorbeelden.

Thema's:

Rechtsvormen & structuren, vennootschapsrechtelijk en fiscaal

Advocaat & financiele informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Enqueteprocedure

Overige informatie

Kort CV docenten:

Mr. Remco van der Kuijp, notaris

Remco houdt zich met name bezig met notarieel ondernemingsrecht (waaronder bedrijfsopvolging), familierecht en estate-planning.

Hij heeft notarieel recht en fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij begon zijn carrière bij grote notariskantoren in Rotterdam en Brielle.

Mr. Herbert Reimers, advocaat

Herbert is gespecialiseerd in externe verslaggeving, jaarrekeningenrecht, regelgeving rond het accountantsberoep en het belastingrecht. Hij publiceert regelmatig over de ontwikkelingen op deze terreinen.

Zijn praktijk bestaat onder andere uit het geven van second opinions over verslaggevingsvraagstukken en het adviseren over de regelgeving rond de jaarrekening en het jaarverslag. Daarnaast procedeert Herbert over geschillen op deze terreinen en in zaken over bestuurders- en accountantsaansprakelijkheid.

Herbert studeerde af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Nederlands recht, fiscaal recht economie en post-doctoraal accountancy.

Mr. Folkert Bolkestein, advocaat

Folkert ging na zijn beëdiging in 1997 van start in het ondernemingsrecht en daar houdt hij zich nog steeds mee bezig. Het schrijven van contracten en procederen over contracten vormen de kern van zijn praktijk. Een belangrijk deel daarvan betreft contracten tussen de overheid en de markt als basis voor publiek-private samenwerking. Bolkestein was en is voor de Staat betrokken bij grote infrastructurele projecten inzake spoorvervoer, zeehavens en snelwegen. Op zijn terrein liggen daarnaast omvangrijke arbitrages en procedures bij de rechter.

Mr. Jurjen Lemstra, advocaat

Jurjen Lemstra is gespecialiseerd in het adviseren over en procederen in ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij vertegenwoordigt geregeld de belangen van aandeelhouders en belangenorganisaties in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam en in procedures over openbare biedingen. Verder is hij betrokken bij schikkingen en procedures over massaschadeclaims. Op het terrein van het financieel recht richt Jurjen zich vooral op aansprakelijkheid van aanbieders van financiële producten, de zorgplicht van financiële ondernemingen en de positie van (financiële) toezichthouders. Daarnaast adviseert hij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen over corporate governance en (persoonlijke) aansprakelijkheidsrisico's in en buiten faillissementssituaties. Jurjen is verbonden als docent aan het Van der Heijden instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceert regelmatig op zijn vakgebied en is hoofdredacteur van het Tijdschrift Voor De Ondernemingsrechtpraktijk. Jurjen is lid van de monitoring commissie corporate governance.

Programma

Programma Dag 1

RECHTSVORMEN & STRUCTUREN en ADVOCAAT & FINANCIELE INFORMATIE

Onderwerp: Rechtsvormen en structuren (4 uur)

Docent: mr. R.V. van der Kuijp, notaris Molenaar & Van der Kuijp te Strijen

- De diverse rechtsvormen met elkaar vergeleken: BVNV, SE, stichting, coöperatie, vof/maatschap

- Gebruik van rechtsvormen in de praktijk (FLEX BV!), met voor- en nadelen, inclusief fiscale afwegingen

- Interne structuur (organen/taken), vertegenwoordiging

- Vermogensstructuur, kapitaalbescherming, vormen van aandelen en certificering van aandelen

Onderwerp: Advocaat en financiële informatie (2 uur):

docent: mr. drs. H. Reimers, advocaat en accountant, NautaDutilh

Jaarrekeningenrecht (40 minuten)

- Jaarrekening, verlies en winst rekening, toepasselijke voorschriften (titel 9, IFRS), consolidatie, controleplicht, voorziening, (af)waardering, 403, 408

Rol van de accountant (30 minuten)

- Taak, invloed aansprakelijkheid, tuchtrecht, AFM toezicht (15 minuten)

- Accountantscontrole, uitvoering, verschillende verklaringen en werkzaamheden.

Analyse van de jaarrekening (20 minuten)

- Solvabiliteit, liquiditeit in de huidige tijd

- Waardebepaling;

- Off-balance on-balance

Financierbaarheid van een onderneming, inclusief rol van de accountant (20 minuten)

- Start-up

- Continuiteit

Programma Dag 2

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID BIJ BV/NV

Onderwerp: Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen (4 uur)

Docent: mr. F.L. Bolkestein, advocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn advocaten en notarissen

- Doorbraak van aansprakelijkheid via de onrechtmatige daadsactie

- Vereenzelviging van rechtspersonen

- Interne aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

- Aansprakelijkheid in faillissement en aansprakelijkheid voor belastingschulden

Onderwerp Enqueteprocedure (1,5 uur)

Docent: mr. J. Lemstra, advocaat bij Lemstra Van der Korst

- aanpassing van het recht van enquete per 1januari 2013 (o.a. nieuwe drempels voor het indienen van een enquêteverzoek , enquêterecht voor de vennootschap zelf en het toezicht van de raadsheer-commissaris)

- recente voor de dagelijkse praktijk van belang zijnde jurisprudentie

Docenten

  • dhr. mr. R.V. van der Kuijp notaris bij notariaat Molenaar & Van der Kuijp in Strijen
  • dhr. mr. H.K.O. Reimers Advocaat bij NautaDutilh N.V.
  • dhr. mr. F.L. Bolkestein Advocaat bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn advocaten en notarissen
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.