Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht

Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
NiveauIntroductie
Kosten 495,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Op het gebied van het aanbestedingsrecht hebben in de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden. De EG-richtlijn 2004/18/EG voor Werken, Leveringen en Diensten was daartoe het uitgangspunt. De richtlijn kent een aantal in de praktijk ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Advocaat, Bedrijfsjurist, Rechtsbijstandjurist, Rechterlijke macht, Gemeentejurist, (semi) Overheidsjurist, Vakbondsjurist, Fiscalist, Jurist overig

Programma

Bijeenkomst 1: Nederlands en Europees aanbestedingsrecht I Introductie Aanbestedingsrecht - Wat is aanbestedingsrecht? - Structuur - Materieel en formeel recht II De 3 W’s - Wie zijn aanbestedende diensten? - Wanneer is sprake van ... Volledig programma

Docent

mevr. mr. F.M.M. Rasenberg gespecialiseerd advocaat aanbestedingsrecht Boekel de Neree, Amsterdam Meer informatie over docent

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Op het gebied van het aanbestedingsrecht hebben in de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden. De EG-richtlijn 2004/18/EG voor Werken, Leveringen en Diensten was daartoe het uitgangspunt. De richtlijn kent een aantal in de praktijk gangbare en thans geformaliseerde aanbestedingsprocedures en koppelt deze aan selectie-eisen en gunningscriteria. Zo kan de keuze van de aanbestedingsprocedure per project verschillen en het verloop van het project in belangrijke mate bepalen. In 2013 zal een nieuwe Aanbestedingswet van kracht worden. De cursus is systematisch opgebouwd. Na een korte introductie in het aanbestedingsrecht zullen de volgende thema's de revue passeren: de 3 W's, uitzonderingen aanbestedingsplicht, verschillende procedures, uitsluiting, motivering gunningsbeslissing, strategie en herstel, wijziging overeenkomst en rechtsbescherming.

Programma

Bijeenkomst 1: Nederlands en Europees aanbestedingsrecht

I Introductie Aanbestedingsrecht

- Wat is aanbestedingsrecht?

- Structuur

- Materieel en formeel recht

II De 3 W’s

- Wie zijn aanbestedende diensten?

- Wanneer is sprake van aanbestedingsplicht voor opdracht voor diensten, leveringen of werken?

- Wat zijn de drempels? Waarde van de drempels?

III Uitzonderingen aanbestedingsplicht

- Concessie voor diensten

- Alleenrecht

- Inbesteding

- Gebiedsontwikkeling?

IV Welke procedures?

- Openbare en niet-openbare procedure

- Concurrentie gerichte dialoog

- Onderhandelingsprocedure

- Raamovereenkomst

V Uitsluiting

- Geschiktheidseisen en selectiecriteria

- Referentiewerken

- Beroep op onderaannemers

- Duurzaamheid

- Laagste prijs en EMVI

VI Motivering gunningsbeslissing

- Welke motivering?

- Plicht tot openbaarmaking

- WOB’s

VII Strategie en herstel

- Tips en fouten bij inschrijvingen

- Herstel of aanvulling?

- Strategisch of manipulatief?

VIII Wijziging van de overeenkomst

- Welke mogelijkheid bestaat er om de overeenkomst te wijzigen?

- Verplicht meewerken tot aanbesteden?

IX Rechtsbescherming

- Kort geding en bodemprocedure

- Mogelijkheden tot schadevergoeding

- Vernietiging

Docent

  • mevr. mr. F.M.M. Rasenberg gespecialiseerd advocaat aanbestedingsrecht Boekel de Neree, Amsterdam
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.