Huurrecht woonruimte verdiept

Huurrecht woonruimte verdiept Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
Kosten 530,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

In deze eendaagse cursus gaan Oscar van Dalsum en Jacques van Reisen (beiden gespecialiseerd in huurrecht woonruimte) dieper in op diverse onderdelen van het huurrecht rondom woonruimte(n). De docenten benaderen op niveau en in vlot tempo de ... Volledige omschrijving

Programma

Blok I: Flexibiliteit bij ingebruikgeving van woonruimte - Toepassing artikelen 15 en 16 Leegstandwet na wetswijziging 1 juli 2013 - Toepassingsbereik artikel 7:232 lid 2 BW ("naar zijn aard van korte duur") - Leegstandbeheer: de ... Volledig programma

Docent

dhr. mr. O.A.H. van Dalsum Juridisch adviseur bij Dalsum Law BV en docent in diverse huurrechtcursussen Meer informatie over docent

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

In deze eendaagse cursus gaan Oscar van Dalsum en Jacques van Reisen (beiden gespecialiseerd in huurrecht woonruimte) dieper in op diverse onderdelen van het huurrecht rondom woonruimte(n). De docenten benaderen op niveau en in vlot tempo de onderwerpen mede vanuit hun eigen professie. Naast kennisoverdracht krijgt u in deze cursus handige tips en praktische adviezen voor uw praktijk. Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het inbrengen van eigen praktijkkwesties. De docenten zullen verder met u diverse praktijkcasussen behandelen

Leerdoelen

- Verdieping en verbreding van uw kennis van het huurrecht rondom woonruimte(n)

- Direct kunnen toepassen van de opgedane kennis in uw praktijk

Overige informatie

De docenten gaan er vanuit dat de deelnemers aan deze cursus beschikken over basiskennis van het huurrecht (woonruimte).

Programma

Blok I: Flexibiliteit bij ingebruikgeving van woonruimte

- Toepassing artikelen 15 en 16 Leegstandwet na wetswijziging 1 juli 2013

- Toepassingsbereik artikel 7:232 lid 2 BW ("naar zijn aard van korte duur")

- Leegstandbeheer: de bewaringsovereenkomst als verdringer van de huurovereenkomst?

Blok II: Algemene leerstukken toegespitst op de verhuur van woonruimte

- Aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder voor gevolgschade, zowel bezien vanuit artikel 7:208 als vanuit artikel 6:175 BW (aansprakelijkheid voor opstallen)

- Nadere beschouwing van de bewoningsplicht van de huurder

- De ongerechtvaardigde verrijkingsactie bij het einde van de huur

- Oplevering bij het einde van de huur

Blok III: Obstakels bij de huurbeƫindiging.

- Dringend eigen gebruik

- Aanbod redelijke huurovereenkomst

Blok IV: Derdenbescherming nader beschouwd

- Begrip duurzame gemeenschappelijke huishouding

- Beƫindiging voortgezette onderhuur

Docent

  • dhr. mr. O.A.H. van Dalsum Juridisch adviseur bij Dalsum Law BV en docent in diverse huurrechtcursussen
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.