VSO Fundamenten van het bestuursrecht

VSO Fundamenten van het bestuursrecht Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
NiveauIntroductie
Kosten 1.295,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Speciaal voor de beginnende advocaat, die zich wil bekwamen in het bestuurs(proces)recht. In deze driedaagse module doet u kennis op van de fundamenten van het algemeen bestuursrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). U analyseert de ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Advocaat, Advocaat-stagiaire

Programma

Bijeenkomst 1: Basisbegrippen en -beginselen - Opbouw van de Awb en de gelaagde structuur daarvan - Kernbegrippen als besluit, bestuursorgaan, belanghebbende, bestuurlijk oordeel en beleidsregels - Onderscheid soorten besluiten (algemeen ... Volledig programma

Docenten

dhr. mr. H.F.Th. Pennarts advocaat bij kantoor Ploum, Lodder en Princen; docent staats- en bestuursrecht Erasmusuniversiteit dhr. prof. dr. H.B. Winter Bijzonder Hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen mevr. mr. M. ... Meer informatie over docenten

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Speciaal voor de beginnende advocaat, die zich wil bekwamen in het bestuurs(proces)recht. In deze driedaagse module doet u kennis op van de fundamenten van het algemeen bestuursrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). U analyseert de kernbegrippen, behandelt jurisprudentie en verdiept u in casuistiek. U leert analyseren, motiveren en adviseren op het terrein van het materieel en formeel bestuursrecht. Vanuit de casus keert u steeds terug naar de theorie en doet u uw eerste praktijkervaring op. U leert zich bekwamen in het bestuursprocesrecht. Met behulp van zittingscasus leert u de procestechniek kennen en bekwaamt u zich in de toepassing daarvan. Afhankelijk van uw belangstelling en voorkennisniveau, kunt u ook kiezen voor een combinatie van twee bijeenkomsten en zelfs voor een losse bijeenkomst (niet-VSO). Zie hiervoor Algemene begrippen en beginselen, de Awb-bezwaarschriftprocedure, en de beroepsprocedure bij de bestuursrechter.

Overige informatie

Procederen in het bestuursrecht vereist:

- kennis van basisbegrippen van de Awb (o.a. besluitbegrip, belanghebbendebegrip)

- kennis van basisbegrippen van de Awb over bezwaar en beroep (o.a. ontvankelijkheid, termijnen, niet tijdig nemen van besluiten)

- analyse van de zaak aan de hand van basisbegrippen

- kennis en inzet van procesrechtelijke middelen

VSO-abonnementen

Bent u bekend met de VSO-abonnementen van OSR?

Tegen een aantrekkelijke prijs biedt OSR diverse VSO-abonnementen aan. Hiermee bespaart u enkele honderden euro’s op uw VSO cursussen. Meer informatie op: www.osr.nl/vsovoordeel

Programma

Bijeenkomst 1:

Basisbegrippen en -beginselen

- Opbouw van de Awb en de gelaagde structuur daarvan

- Kernbegrippen als besluit, bestuursorgaan, belanghebbende, bestuurlijk oordeel en beleidsregels

- Onderscheid soorten besluiten (algemeen verbindend voorschrift (AVV), beleidsregels, beschikking)

- Reikwijdte Awb

- Verhouding Awb en bijzondere wetgeving

- Ontwikkelingen in de Awb (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

- Algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen en buiten de Awb o.a.

- Gelijkheidsbeginsel

- Vertrouwensbeginsel

- Rechtzekerheidsbeginsel

Bijeenkomst 2:

De Awb-bezwaarschriftprocedure

- Recente ontwikkelingen rond de bezwaarschriftprocedure (waaronder de informele aanpak)

- Functies van de bezwaarschriftprocedure.

Ontvankelijkheid

- Eisen aan bezwaarschriften.

- Bezwaar- en beroepstermijnen

- Intrekking/wijziging besluit hangende bezwaar.

Behandeling van bezwaarschriften

- Het horen.

- De volledige heroverweging.

- De beschikking op bezwaar.

- De adviescommissie.

- Proceskostenvergoeding in bezwaar.

Bijeenkomst 3

Bestuursprocedure bij de bestuursrechter

- Structuur hoofdstuk 8 Awb

- Toetsingsmodel van de bestuursrechter

- Stappen (o.a. ambtshalve toetsing)

- Omvang van het geding en artikel 8:69 van de Awb

- Aanvullen van rechtsgronden en feiten

- Fuiken (i.b. onderdelenfuik)

- Procesregeling bestuursrecht

- Voorlopige voorziening en kortsluiting

- Bewijsrecht in de Awb

- Zitting, getuigen/deskundigen

- Schadevergoeding en proceskosten

- Redelijke termijn 6 EVRM

- Actuele ontwikkelingen (Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht en Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding)

Docenten

  • dhr. mr. H.F.Th. Pennarts advocaat bij kantoor Ploum, Lodder en Princen; docent staats- en bestuursrecht Erasmusuniversiteit
  • dhr. prof. dr. H.B. Winter Bijzonder Hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • mevr. mr. M. Greebe raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.