Workshop Actualiteiten vreemdelingenprocesrecht

Workshop Actualiteiten vreemdelingenprocesrecht Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
NiveauVerdieping
Kosten 510,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Kleine groep, intensief, actueel en eigen casus voorleggen U heeft reeds enige ervaring in het bestuursprocesrecht in het vreemdelingenrecht. U wilt uw kennis, in een relatief kleine groep, verdiepen en actualiseren door een intensief contact met ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Advocaat, Rechterlijke macht, (semi) Overheidsjurist

Programma

Deze cursus betreft het bestuursprocesrecht in het reguliere vreemdelingenrecht. Uiteraard maakt een bespreking van de ontwikkelingen in de rechtspraak over de toepassing van de bestuursprocesrechtelijke bepalingen in het vreemdelingenrecht ... Volledig programma

Docenten

mevr. mr. E.C. Gelok advocaat bij Advokatenkollektief Oost te Amsterdam dhr. dr. mr. F.F. Larsson advocaat bij Ad Astra Advocaten in Leiden Meer informatie over docenten

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Kleine groep, intensief, actueel en eigen casus voorleggen

U heeft reeds enige ervaring in het bestuursprocesrecht in het vreemdelingenrecht. U wilt uw kennis, in een relatief kleine groep, verdiepen en actualiseren door een intensief contact met de twee docenten en uw vakgenoten. Ook wilt u er (beperkt) een aantal procesrechtelijke problemen uit uw praktijk kunnen voorleggen. Hiervoor komt u in deze eendaagse actualiteitencursus beslist aan uw trekken.

Interactieve workshop

De cursus beslaat twee aaneengesloten dagdelen; tevoren wordt een reader met jurisprudentie toegezonden; de bespreking van de thema’s krijgt gestalte aan de hand van ook door de deelnemers toegezonden casusmateriaal. Onze ambitie is een mengvorm te bereiken van theoretische uiteenzettingen enerzijds en de behandeling van casusposities en discussies anderzijds.

Programma

Deze cursus betreft het bestuursprocesrecht in het reguliere vreemdelingenrecht. Uiteraard maakt een bespreking van de ontwikkelingen in de rechtspraak over de toepassing van de bestuursprocesrechtelijke bepalingen in het vreemdelingenrecht onderdeel uit van de cursus. Daarnaast hebben de docenten de volgende actuele onderwerpen ter bespreking voor u geselecteerd:

• Betekenis van de ontwikkeling naar een meer finale geschilbeslechting;

• Streven naar rechtseenheid en de nieuwe zaaksbehandeling door de bestuursrechter voor het bestuursprocesrecht in het vreemdelingenrecht;

• Enkele belangrijke processuele gevolgen van het wetsvoorstel voor de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, zoals de introductie van het incidenteel hoger beroep in de Awb

• Evaluatie van de toepassing van de in 2010 inwerking getreden Wet bestuurlijke lus

• De Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

• Procedurele aspecten van het wetsvoorstel Wet Modern Migratiebeleid

Docenten

  • mevr. mr. E.C. Gelok advocaat bij Advokatenkollektief Oost te Amsterdam
  • dhr. dr. mr. F.F. Larsson advocaat bij Ad Astra Advocaten in Leiden
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.