VSO Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht

VSO Schadevergoeding en bewijs in het bestuursrecht Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
NiveauIntroductie
Kosten 865,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

Speciaal voor de beginnende advocaat/jurist, die zich wil bekwamen in deze bijzondere capita van het bestuurs(proces)recht. Deze leerstukken nemen in elke bestuursrechtelijke procedure een prominente plaats in. Casusposities vormen de leidraad bij ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Advocaat, Advocaat-stagiaire

Programma

Dag 1: - Schadevergoeding en onrechtmatige overheidsdaad - (On)zelfstandig schadebesluit - Keuzevrijheid civiele rechter en bestuursrechter - Artikel 8:73 en 8:73a van Awb-vordering - Schadevergoeding en rechtmatige overheidsdaad - ... Volledig programma

Docenten

dhr. mr. dr. B.J.P.G. Roozendaal advocaat overheid en onderneming AKD te Breda, gespecialiseerd in het bestuursrecht dhr. prof. mr. dr. A.T. Marseille universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen en bijzonder hoogleraar ... Meer informatie over docenten

PE-punten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

Speciaal voor de beginnende advocaat/jurist, die zich wil bekwamen in deze bijzondere capita van het bestuurs(proces)recht. Deze leerstukken nemen in elke bestuursrechtelijke procedure een prominente plaats in. Casusposities vormen de leidraad bij de behandeling van deze leerstof.

Overige informatie

Dag 1: Schadevergoeding in het bestuursrecht

In het kader van de onrechtmatige overheidsdaad neemt u kennis van onderwerpen als eigen onrechtmatigheid, toerekening, causaliteit, eigen schuld en schadebeperking. Verder komen enkele belangrijke schadeposten aan de orde, zoals wettelijke rente, immateriële schade en proceskosten in bezwaar en (hoger) beroep. Bij rechtmatige overheidsdaad wordt besproken: grondslag voor nadeelcompensatie, specifieke of algemene regeling, schadeoorzaak en algemeen belang, abnormale en speciale last, inhoud en omvang van de schadevergoedingsverplichting en enkele onderwerpen van formele aard. Naast genoemde materiële aspecten besteedt u verder aandacht aan procedurele aspecten van schadevergoeding.

Dag 2: Bewijs in het bestuursrecht

Op de tweede dag van deze module staat het bewijs in het bestuurs(proces)recht centraal. Langzamerhand ontwikkelt het bewijsrecht zich ook in het bestuursprocesrecht tot een zelfstandig leerstuk. Zeker omdat de Awb geen bepalingen over bewijsrecht kent, is het van groot belang dat u de rechtspraak hier op de voet te volgt. Ook de vraag in welke fase van de bestuursrechtelijke procedure bewijs kan worden geleverd, wordt steeds belangrijker. Is dat vóór het besluit op bezwaar of kunt u ook nog in de rechtelijke fase bewijs leveren? Welke mogelijkheden zijn er voor de burger om in hoger beroep nog met nieuw bewijs te komen? Kortom; wat is de inhoud van het door de bestuursrechtelijke colleges ontwikkelde bewijsbeleid?

Bijzonder voor het bestuursrecht zijn de vergaande mogelijkheden voor de bestuursrechter om zelf feiten aan te vullen (artikel 8:69 lid 3 Awb). Aan de hand van rechtspraak en behandeling van casusposities onderzoekt u wanneer de rechter gebruik maakt van die mogelijkheid, bijvoorbeeld door een deskundige in te schakelen. Juist vanwege het grote belang van bewijsrechtelijke vragen voor de rechtspraktijk zal er veel ruimte worden geboden aan uw eigen inbreng.

VSO-abonnementen

Bent u bekend met de VSO-abonnementen van OSR?

Tegen een aantrekkelijke prijs biedt OSR diverse VSO-abonnementen aan. Hiermee bespaart u enkele honderden euro’s op uw VSO cursussen. Meer informatie op: www.osr.nl/vsovoordeel

Programma

Dag 1:

- Schadevergoeding en onrechtmatige overheidsdaad

- (On)zelfstandig schadebesluit

- Keuzevrijheid civiele rechter en bestuursrechter

- Artikel 8:73 en 8:73a van Awb-vordering

- Schadevergoeding en rechtmatige overheidsdaad

- Nadeelcompensatie, waaronder planschade

- Het wetsvoorstel Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Dag 2:

Inleiding- Bewijsomvang - Bewijslast

Bewijsmiddelen

Bewijswaardering- Bewijs bij punitieve sancties - Onrechtmatig verkregen bewijs

Fasering van Bewijs

Docenten

  • dhr. mr. dr. B.J.P.G. Roozendaal advocaat overheid en onderneming AKD te Breda, gespecialiseerd in het bestuursrecht
  • dhr. prof. mr. dr. A.T. Marseille universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen en bijzonder hoogleraar bestuursrecht Tilburg
  • dhr. mr. dr. K.J. de Graaf universitair hoofddocent bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.