Finance for Non-Financials

Finance for Non-Financials Training

Individuele maatwerk training

AanbiederPrivateTraining.nl
NiveauIntroductie
Meer informatie over PrivateTraining.nl

Overzicht

        Individuele training 'Finance for Non-Financials' ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

       
Voor wie? De cursus 'Financieel Management voor Niet-Financiële Managers' is bedoeld voor:
 • Dga's, ondernemers
 • Marketing  en Communication managers
 • Plant managers
 • CIO, COO en CTO
 • Sales en HRM managers
 • Bedrijfsleiders en toezichthouders
 • Operations en logistiek managers
 • Juristen en notarissen
 • Bestuursleden van stichtingen en verenigingen
 • Ondernemingsraadleden

Benodigde kennis

Geen specifieke voorkennis nodig

Programma

        Keuze onderwerpen   Alle onderstaande onderwerpen komen tijdens de training aan de orde. U bepaalt zelf welke onderwerpen meer of minder nadruk behoeven. Management accounting, ... Volledig programma

Docent: Ron Sijtsma RA

PrivateTraining.nl is opgericht door registeraccountant Ron Sijtsma. Ruim 16 jaar heeft hij bij KPMG Accountants gewerkt en vele cliënten geadviseerd met betrekking tot financiële vraagstukken, ... Meer informatie over docent: ron sijtsma ra

Kosten

 Modules   
PrivateTraining.nl heeft het trainingsaanbod modulair opgebouwd. Het keuzeprogramma bevat alle onderdelen die van belang zijn om een totaalbeeld te krijgen van het financiële management van een organisatie.

Flexibele individuele keuzemogelijkheden 
Optimale flexibiliteit doordat we aan de hand van uw individuele keuzes vooraf bepalen wat de totale duur van de training gaat zijn en op welke data we de dagdelen plannen.

Algemene trainingen

Algemene quick course

 • 1. Algemeen inhoudelijke behandeling van door u gekozen keuzeprogramma onderdelen (minimaal 1 dagdeel)

 • Algemene extensive course

  2. Algemeen inhoudelijke behandeling van door u gekozen keuzeprogramma onderdelen (minimaal 2 dagdelen)


  Specifieke trainingen (toegespitst op uw eigen organisatie)

  Specifieke quick courses

 • 3. Behandeling van door u gekozen keuzeprogramma onderdelen, specifiek op uw organisatie toegespitst (minimaal 2 dagdelen)
 • 4. Behandeling van door u gekozen keuzeprogramma onderdelen, aan de hand van de cijfers van uw organisatie (minimaal 2 dagdelen)

 • Specifieke extensive course

  5. Behandeling van door u gekozen keuzeprogramma onderdelen, specifiek op uw organisatie toegespitst (minimaal 2 dagdelen)

 • 6. Behandeling van door u gekozen keuzeprogramma onderdelen, aan de hand van de cijfers van uw organisatie (minimaal 2 dagdelen)

 • Maatwerk 

  Voor de specifiek op uw organisatie toegespitste trainingen, verzoeken wij u minimaal 1 week van tevoren de jaarrekening, en indien van toepassing de managementinformatie, alsmede een korte omschrijving van uw organisatie (zie modelinformatie) aan ons op te sturen. Tevens kunt u aangeven welke specifieke vragen u heeft.

  Uiteraard behandelen wij deze informatie vertrouwelijk (zie geheimhoudingsverklaring).


  Individuele training: privé, maatwerk en vertrouwelijk  
   
  Bij ons geen standaard cursussen die klassikaal met mogelijke concurrenten worden gegeven. U krijgt intensieve privétraining waarbij alle informatie die u geeft en alle vragen die u stelt vertrouwelijk blijven.

  Locatie  
   
  De trainingen worden gegeven in ons kantoor (5 minuten van Eindhoven Airport). Vertrouwelijk en discreet.

  Kosten  
   
  De kosten van de training bedragen € 625.- per dagdeel excl. btw.                
  Voorbereiding van de specifieke cursussen bedraagt eenmalig € 625.- excl. btw

  Beschrijving

          Individuele training 'Finance for Non-Financials'

                                                                    
  Bij ons geen standaard cursussen die klassikaal met mogelijke concurrenten worden gegeven. U krijgt intensieve privétraining waarbij alle informatie die u geeft en alle vragen die u stelt vertrouwelijk blijven. Individueel, maatwerk, vertrouwelijk, discreet, geen overbodige informatie. Geen irrelevante fictieve cijfers, maar de realiteit van uw organisatie.               

  Onze cursus 'Financieel management voor niet-financiële managers' geeft u op een heldere, boeiende en begrijpelijke wijze inzicht en gevoel in de complexe wereld van financiën.               

  Waarom?  

  • Meer weten over financiële rapportages?
  • De financiële positie van een bedrijf inschatten op basis van de jaarrekening?
  • De financiële gevolgen van uw beslissingen beter kunnen voorzien?
  • Investeringsbeslissingen beter kunnen beoordelen?
  • De financiële wereld is voor u een wirwar van begrippen?
  • De jaarrekening en een balans kunnen lezen?
  • De financiële processen in uw organisatie beter begrijpen?
  • Snel financiële informatie leren doorgronden en praktisch toepassen?
  • Regelmatig met begrotingen en budgetten te maken?
  • Meer financiële verantwoordelijkheid gekregen?
  • Betere beslissingen nemen en daardoor betere resultaten behalen?
  • Wat zijn de financiële consequenties van uitbesteden?
  • Betere gesprekspartner van de financiële manager/directeur zijn?
  Voor wie?
  De cursus 'Financieel Management voor Niet-Financiële Managers' is bedoeld voor:
  • Dga's, ondernemers
  • Marketing  en Communication managers
  • Plant managers
  • CIO, COO en CTO
  • Sales en HRM managers
  • Bedrijfsleiders en toezichthouders
  • Operations en logistiek managers
  • Juristen en notarissen
  • Bestuursleden van stichtingen en verenigingen
  • Ondernemingsraadleden
  Flexibele aanpak   
  Wij stellen in overleg met u het cursusprogramma op.
  Hoofddoel van  de individuele training is het vergroten van uw algemeen inzicht in financieel management.
  Maar u kunt ook een cursus volgen op basis van de feitelijke situatie van uw organisatie.            
  U bepaalt zelf de inhoud en de duur van de training.              

  Modulaire invulling    
  U heeft de keuze uit verschillende trainingsmodules (zie keuzeprogramma) al dan niet specifiek op uw organisatie toegespitst (zie trainingen).

  Gratis nazorg
     
  Heeft u na de cursus toch nog vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u meteen.

  Programma

          Keuze onderwerpen  
  Alle onderstaande onderwerpen komen tijdens de training aan de orde. U bepaalt zelf welke onderwerpen meer of minder nadruk behoeven.
  • Management accounting, Financial accounting
  • Balans, resultatenrekening, cashflow (accounting en kasstroommodel)
  • Kengetallen, Ebit, KPI's
  • Balanced Scorecard
  • Uitgaven, kosten, inkomsten, opbrengsten
  • Liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, return on investment, kosten van vermogen
  • Omzet, orderportefeuille, contributiemarge, brutomarge, nettomarge
  • Commerciële, fiscale geconsolideerde cijfers en consolidatiemethoden
  • Immateriële vaste activa (goodwill), financiële vaste activa (deelnemingen), materiële vaste activa
  • Stille reserves
  • Afschrijvingen
  • Voorraden, onderhanden werk, debiteuren, crediteuren
  • Eigen en vreemd vermogen, reserves en voorzieningen
  • Gouden balansregel
  • Langlopende en kortlopende schulden
  • Variabele, vaste, directe, indirecte en opportunity kosten
  • Transactiekosten, transfer pricing
  • Kostensoorten, kostenplaatsen, kostenallocatie
  • Kostprijsberekening, direct costing, absorption costing, activity based costing
  • Break-even analyse
  • Werkkapitaal, kosten van werkkapitaal, off-balance financiering
  • Niet uit de balans blijkende verplichtingen
  • Zekerheden (verpanding, garantstelling, hypotheek, ratio's)
  • Accountantsverklaring, stelselwijzigingen
  • Window dressing, creatief boekhouden
  • Investeringsbeslissingen, make or buy, leasen, huren, pachten, terugverdienperiode
  • Waarderingsmethoden, waarde en winst
  • Value based management
  • Budgettering en begroting
  • Seizoensinvloeden
  • Reorganisatiekosten
  • Aansprakelijkheids-, krediet-, brand-verzekering
  • Kosten van verlof, ziekte en verzuim
  • Fusies en overnames, aandelentransacties, activa/passiva transacties, bedrijfswaardering

  Docent: Ron Sijtsma RA

  PrivateTraining.nl is opgericht door registeraccountant Ron Sijtsma. Ruim 16 jaar heeft hij bij KPMG Accountants gewerkt en vele cliënten geadviseerd met betrekking tot financiële vraagstukken, waaronder:                        

  • Philips Medical Systems
  • AKZO
  • Philips Pensioenfondsen
  • Philips Machinefabrieken
  • OHRA
  • Centraal Beheer
  • NBM Amstelland
  • Stork
  • Pon's Automobielhandel
  • Roode Kruis Bloedbanken
  • Ahrend
  • Ziekenhuis Velp
  • Koninklijke Houtvesterij Het Loo
  • Delta Lloyd
  • Maritiem Research Instituut
  • Lecturis Drukkerij
  • Hoogwegt Groep
  • Van de Looy Projectontwikkeling 
  • Nederlandse Zorgautoriteit

  Na KPMG was Ron Sijtsma 7 jaar CFO van Simac Techniek NV, een beursgenoteerde ICT onderneming.                   

  In 2000 heeft hij PNR Holding BV opgericht, dat opereert onder de handelsnamen Profit-1st.com en PrivateTraining.nl.

  De activiteiten van PNR Holding BV bestaan uit het ontwikkelen van managementinformatie software en het verzorgen van financiële trainingen.

  Daarnaast is PNR Holding BV actief op het gebied van consultancy en interim management.

  Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 25 april 2012.