Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
NiveauIntroductie
Kosten 715,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

De cursus Wet Ruimtelijke ordening in de praktijk is bedoeld als een juridische maar vooral ook praktische oriëntatie op het gebied van de ruimtelijke ordening, aan de hand van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking ... Volledige omschrijving

Programma

De drie hoofdthema’s zijn handhaving, vergunningverlening en planologisch beleid. Onderwerpen: Inleiding: aanleiding en doelstellingen nieuwe wet De gemeentelijke ruimtelijke ordening, rechtsfiguren inhoudelijk besproken: - ... Volledig programma

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

De cursus Wet Ruimtelijke ordening in de praktijk is bedoeld als een juridische maar vooral ook praktische oriëntatie op het gebied van de ruimtelijke ordening, aan de hand van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden. Tijdens de cursus komen veel praktijkvoorbeelden aan de orde. De drie hoofdthema's zijn handhaving, vergunningverlening en planologisch beleid.

De cursus is bedoeld voor beleidsmedewerker bij een gemeente, waterschap, corporatie, bouwbedrijf, adviesbureau of projectontwikkelaar en die (binnenkort) werken op het beleidsterrein van de Ruimtelijke Ordening.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de (nieuwe, 2008) Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de bijbehorende Invoeringswet. De cursist weet met name van het bestemmingsplan welke eisen worden gesteld aan vorm, inhoud en procedures. Hij of zij heeft een duidelijk beeld van de werkprocessen in de dagelijkse praktijk.

Overige informatie

Deze training is er alleen als in-company uitvoering

Programma

De drie hoofdthema’s zijn handhaving, vergunningverlening en planologisch beleid.

Onderwerpen:

Inleiding: aanleiding en doelstellingen nieuwe wet

De gemeentelijke ruimtelijke ordening, rechtsfiguren inhoudelijk besproken:

- bestemmingsplan

- projectbesluit

- beheersverordening

- structuurvisie

De gemeentelijke ruimtelijke ordening, procedures:

- bestemmingsplanprocedure

- projectbesluitprocedure

- betekenis van het voorbereidingsbesluit

Bovengemeentelijke ruimtelijke ordening:

- inpassingsplannen

- projectbesluiten

- algemene regels

- ‘pro-actieve’ aanwijzingen

- structuurvisies

- coördinatieregelingen

De gemeentelijke ruimtelijke ordening, financiële instrumenten:

- planschade

- grondexploitatie

- overeenkomsten inzake gebiedsontwikkeling in relatie met de Wro

De gemeentelijke ruimtelijke ordening, procedures vergunningverlening:

- ontheffingen van het bestemmingsplan

- ontheffingen en de bouwvergunning

- de aanlegvergunning

- coördinatieregeling

Handhaving en toezicht

- het wettelijk gebruiksverbod

- handhaving en het overgangsrecht in bestemmingsplannen

- het intrekken van besluiten op grond van de Wro

- de vorderingsbevoegdheid

- de aanwijzing van toezichthouders

Het Overgangsrecht van WRO naar Wro

Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.