Leergang Wsnp

Leergang Wsnp Cursus

AanbiederOSR Juridische Opleidingen
NiveauIntroductie
Kosten 3.299,00
Data en locatie(s) Nader bekend te maken.
Meer informatie over OSR Juridische Opleidingen

Overzicht

De leergang Wsnp is ontwikkeld om bewindvoerders Wsnp op te leiden. Zie 'Overige informatie' onder A. voor de functieomschrijving van de bewindvoerder Wsnp en het verschil tussen bewindvoerder Wsnp, beschermingsbewindvoerder en ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Bewindvoerder, HBO-jurist, Juridisch secretaresse/ medewerker, Schuldhulpverlener

Programma

Dag 1: Introductie Wsnp en Faillissementswet o.a.: - Ontstaan, ontwikkeling en systematiek Wsnp - Introductie Faillissementswet (Fw) - Koppeling Wsnp en Fw Dag 2: Inleiding verbintenissenrecht o.a.: - Systematiek verbintenissenrecht en ... Volledig programma

Docenten

dhr. dr. drs. J.H.M. von den Hoff manager Wsnp bij de Raad voor de Rechtsbijstand mevr. mr. drs. M.Y. Nethe universitair docent Rijksuniversiteit Groningen dhr. prof. mr. dr. M.H. Wissink universitair Docent aan de ... Meer informatie over docenten

Keurmerken

Inschrijven

Beschrijving

De leergang Wsnp is ontwikkeld om bewindvoerders Wsnp op te leiden. Zie 'Overige informatie' onder A. voor de functieomschrijving van de bewindvoerder Wsnp en het verschil tussen bewindvoerder Wsnp, beschermingsbewindvoerder en schuldhulpverlener.

In deze 11-daagse leergang komen alle deelgebieden en thema's waar u als bewindvoerder Wsnp mee te maken gaat krijgen, ruimschoots aan bod (zie ‘programma’).

Het onderwijs wordt verzorgd door specialisten op de diverse cursusonderdelen: van bewindvoerder tot rechter commissaris en van gerechtsdeurwaarder tot medewerker Bureau Wsnp. Na afloop van de leergang legt u een mondeling examen af. Het behalen van het examen is een van de vereisten om u bij Bureau Wsnp te kunnen laten registreren als bewindvoerder Wsnp. Voor meer informatie over de toelatingseisen van de leergang en de overige vereisten voor registratie door Bureau Wsnp, zie 'Overige informatie' onder B.

Leerdoelen

A. Leerdoelen

Indien u slaagt voor het afsluitende mondelinge examen, wordt u in staat geacht om conform het door Bureau Wsnp vastgestelde competentieprofiel, als (startend) bewindvoerder Wsnp aan de slag te gaan.

U bent bekend met alle essentiële onderwerpen uit de Faillissementswet, de Wsnp en de relevante fiscale en vermogensrechtelijke onderwerpen. Verder bent u in staat om aan de hand van de Vtlb-calculator (standaard)berekeningen te maken van het vrij te laten bedrag. En u leert effectief communiceren met de diverse spelers binnen het werkveld.

Voor het bereiken van deze leerdoelen wordt onder meer gebruik gemaakt van huiswerkopgaven, praktijkvoorbeelden van docenten, casusposities en rollenspellen. Verder speelt de interactie tussen de docent en de cursisten een belangrijke rol.

B. Cursusmateriaal

Na inschrijving ontvangt u van ons het cursusboek en de inloggegevens van onze digitale leeromgeving, de 'E-campus'. Binnen de E-campus verkrijgt u alle informatie rondom de leergang. De E-campus is ook de omgeving waar u de readers en de huiswerkopdracht kunt downloaden. Naast voornoemd ondersteundend materiaal dient u zelf ook nog enkele boeken aan te schaffen (zoals wettenbundels).

Omschrijving (bewindvoerder) Wsnp, toelatingseisen leergang en voorrang bij inschrijving

A. Algemene informatie Wsnp en bewindvoerder Wsnp

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in 1998 in werking getreden. Op grond van deze wet kunnen natuurlijke personen bij de rechtbank een verzoek indienen om een schuldsaneringstraject in te gaan. De rechtbank wijst bij toelating tot de Wsnp een rechter-commissaris en een bewindvoerder aan.

De functies bewindvoerder Wsnp, beschermingsbewindvoerder en schuldhulpverlener worden nog wel eens door elkaar gehaald. Toch gaat het hier om 3 verschillende functies.

1. De beschermingsbewindvoerder behartigt de vermogensrechtelijke belangen van iemand die vanwege diens geestelijke of lichamelijke beperkingen daartoe zelf niet in staat is.

2. De schuldhulpverlener probeert namens de schuldenaar regelingen te treffen met diens schuldeiser(s). Dit wordt ook wel het minnelijke traject genoemd. Gaan niet alle schuldeisers akkoord met de voorgestelde regeling, dan kan de schuldenaar het verzoek aan de rechtbank doen om tot de Wsnp te worden toegelaten, het zogenaamde wettelijke traject.

3. De bewindvoerder Wsnp is werkzaam in het wettelijke traject. Diens werkzaamheden zijn vergelijkbaar met die van een curator in een faillissement. De bewindvoerder is geen hulpverlener, maar iemand die in opdracht van de rechtbank erop toeziet dat degene die tot de Wsnp is toegelaten, diens verplichtingen in het kader van de schuldsaneringsregeling nakomt.

B. Toelatingseisen leergang en vereisten voor registratie door Bureau Wsnp

Als toelatingsseis voor de Leergang Wsnp geldt dat u (aantoonbaar) moet beschikken over HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur juridisch). Ervaring in het juridisch werkveld en/of in de schuldsaneringspraktijk wordt sterk aanbevolen.

Indien u niet beschikt over een juridische achtergrond en geen (werk)ervaring hebt op het gebied van schuldhulpverlening of schuldsanering, raden wij u af om u voor deze leergang in te schrijven. Bij twijfel verzoeken wij u vriendelijk doch dringend telefonisch contact met ons op te nemen (Paul Tillemans, 030-2315314). Ingeschreven cursisten die niet werkzaam zijn bij een erkende bewindvoerdersorganisatie kunnen voor aanvang van de leergang telefonisch benaderd worden ter beoordeling of zij tot de leergang kunnen worden toegelaten.

Voor vragen over het werkveld, de vereisten voor registratie en de erkenningsstop voor nieuwe bewindvoerderskantoren adviseren wij u contact op te nemen met de helpdesk van Bureau Wsnp: 0900 - 202 66 20 (€ 0,10 p/m). Mocht u (nog) geen werkervaring op het gebied van bewindvoering Wsnp/schuldsanering hebben, dan adviseren wij u om contact op te nemen met een bewindvoerdersorganisatie bij u in de buurt om daar, indien mogelijk, een korte stage (van een paar dagen tot een week) te gaan lopen vóór aanvang van de leergang.

Voor overige vragen over de toelating tot de leergang kunt u contact opnemen met Paul Tillemans, opleidingsmanager, via tillemans@osr.nl of via 030 - 231 53 14.

C. Voorrang bij inschrijving

Inschrijvingen vanuit erkende bewindvoerdersorganisaties en advocatenkantoren krijgen tot 1 december 2013 voorrang bij de plaatsing. Overige inschrijvingen voor deze leergang worden tot 1 december 2013 geplaatst op een wachtlijst en worden, indien het aantal cursusplaatsen dat toelaat, na geplaatst. Datum en tijdstip van deze inschrijvingen is bepalend voor de volgorde van na plaatsing op de, op 1 decmber 2013 nog openstaande cursusplaatsen.

Programma

Dag 1: Introductie Wsnp en Faillissementswet

o.a.:

- Ontstaan, ontwikkeling en systematiek Wsnp

- Introductie Faillissementswet (Fw)

- Koppeling Wsnp en Fw

Dag 2: Inleiding verbintenissenrecht

o.a.:

- Systematiek verbintenissenrecht en koppeling met Wsnp

- Ontstaan en beëindigen verbintenissen

- Positie schuldeisers en minderjarigen

- Verhaal

Dag 3: Inleiding goederenrecht

o.a.:

- Systematiek goederenrecht en koppeling met Wsnp

- Eigendom en beperkte rechten

- Separatisten, parate executie en preferentie

Dag 4: Wsnp formeel

o.a.:

- Toelating, looptijd en beëindiging Wsnp

- Positie, taken, rechten en plichten van schuldenaar, bewindvoerder, RC en schuldeiser(s)

- Uitdeling, verificatie, akkoord en schone lei

Dag 5: Wsnp materieel

o.a.

- Omvang boedel, erkenning en betwisting vorderingen

- Lopende procedures tijdens de Wsnp

- Positie crediteuren, borgen en andere medeschuldenaren

Dag 6: Verdieping vermogensrecht

Verdieping op 4 civiele thema’s:

- Wonen

- (Ex-) ondernemers

- Huwelijksvermogensrecht

- Erfrecht

Dag 7: Verdieping Wsnp & praktijk

o.a.:

- Huisbezoek en sociale kaart

- Koppeling Wsnp met beschermingsbewind, budgetbeheer en minnelijk traject

- Achterhalen, vaststellen en verkopen boedelbestanddelen

Dag 8: Wsnp: fiscaal & financieel

o.a.:

- Inleiding boekhouding

- Structuur, positie, bevoegdheden en beleid fiscus

- IB, Toeslagen en bodem(voor)recht

Dag 9: Berekening vtlb

o.a.:

- Berekenen vrij te laten bedrag (vtlb)

- Inleiding stelsel sociale zekerheid

Dag 10: Praktijkdag Wsnp

o.a.:

- Schets werkveld bewindvoerder

- Beroepsethiek en dilemmatraining

- Behandeling praktijkkwesties

Dag 11: Training communicatie & mondelinge vaardigheden

Integratie van communicatieve vaardigheden en vakinhoudelijke kennis door middel van oefeningen en rollenspellen onder leiding van een "echte" rechter-commissaris.

Afsluitend examen

De leergang wordt afgesloten met een mondeling examen over de gehele stof. Indien dit examen met een onvoldoende wordt beoordeeld bestaat de mogelijkheid voor een mondeling herexamen.

Docenten

 • dhr. dr. drs. J.H.M. von den Hoff manager Wsnp bij de Raad voor de Rechtsbijstand
 • mevr. mr. drs. M.Y. Nethe universitair docent Rijksuniversiteit Groningen
 • dhr. prof. mr. dr. M.H. Wissink universitair Docent aan de Rechtenfaculteit RUG
 • mevr. mr. dr. J.A.J. Peter juridisch adviseur bij het Notarieel Juridisch Bureau van de KNB
 • dhr. mr. dr. G.H. Lankhorst beleidsadviseur bij de Directie Rechtsbestel van het Min. van V. en J., redactielid van het TvS
 • mevr. mr. D.M.I. De Waele vice-president bij de rechtbank Arnhem, lid van de Insolventiekamer
 • dhr. mr. B. Engberts kantonrechter te Arnhem en redacteur van het tijdschrift Wsnp Periodiek
 • dhr. mr. M.M. Verhoeven coördinerend vice-president Rechtbank Almelo
 • mevr. mr. R.A. Boon vice-president en rechter-commissaris in insolventiezaken bij de rechtbank Arnhem
 • mevr. mr. H.H. Lammers docent en auteur op het gebied van de Wsnp en schuldhulpverlening
 • mevr. L. Maas zelfstandig bewindvoerder te Utrecht, trainster, bestuurslid BBW
 • dhr. mr. J.M. Wisseborn gerechtsdeurwaarder te Harderwijk en voorzitter KBvG
 • dhr. A.J.P.M. Brekelmans administrateur werkzaam bij MR Advocaten en Adviseurs B.V. te Waalwijk en bewindvoerder Wsnp
 • dhr. A. van Eijsden hoofd sector formeel recht en invordering, Ministerie van Financiën
 • dhr. mr. D.R. van der Meer rechter en rechter-commissaris insolventies, sector civiel recht, rechtbank Den Haag
 • dhr. mr. J.J.P. van Wieringen hoofd juridische ondersteuning bij de rechtbank ‘s-Gravenhage
 • mevr. L. Strating - van de Grint stafmedewerker Bureau Wsnp
 • mevr. drs. L.J. Groeneveld senior trainer/adviseur
 • dhr. mr. F.J.F. Gerard rechter-commissaris bij de rechtbank Maastricht
 • dhr. mr. A.L. Smit vice-president bij de rechtbank Zwolle-Lelystad.
Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2013.