Vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding

Vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding Cursus

AanbiederVU Law Academy
NiveauVerdieping
Kosten 915,00
Meer informatie over VU Law Academy

Overzicht

In het eerste deel wordt de onderhoudsverplichting na echtscheiding voor de ex-partner en de kinderen besproken. Mede aan de hand van een casus wordt uitgebreid stilgestaan bij vaststelling van de behoefte, behoeftigheid en draagkracht.In het tweede ... Volledige omschrijving

Bestemd voor

Advocaat-stagiaires en advocaten

Sprekers

Mr. B. Breederveld , docent Personen en familierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en advocaat bij Rensen Advocaten te Alkmaar, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof 's-Gravenhage. Mw. mr. A.R. van Wieren , ... Meer informatie over sprekers

PE-punten

Kosten

VSO (Voortgezette Stagiaire Opleiding): € 680,-, inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch

PO: € 915,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch Inschrijven

Beschrijving

In het eerste deel wordt de onderhoudsverplichting na echtscheiding voor de ex-partner en de kinderen besproken. Mede aan de hand van een casus wordt uitgebreid stilgestaan bij vaststelling van de behoefte, behoeftigheid en draagkracht.In het tweede deel komt het huwelijksvermogensrecht aan bod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de aanpassingen die inmiddels zijn of op korte termijn worden ingevoerd in verband met de wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen. Daarnaast vindt behandeling plaats van de actuele stand van zaken betreffende het niet uitgevoerde periodiek verrekenbeding bij echtscheiding, ingeval echtgenoten een dergelijk beding in hun huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen, meer in het bijzonder met betrekking tot de echtelijke woning.

Vakbekwaamheid rechtbijstandadvocaat

Kan ik voor het volgen van deze cursus opleidingspunten ontvangen in het kader van het onderhouden van mijn vakbekwaamheid als rechtsbijstandadvocaat bij de Raad?

Ja, u ontvangt op grond van artikel 6g en bijlage 3 sub c van de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad opleidingspunten in het kader van het onderhouden van uw vakbekwaamheid voor de specialisatie Personen- en Familierecht.

Sprekers

  • Mr. B. Breederveld, docent Personen en familierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en advocaat bij Rensen Advocaten te Alkmaar, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof 's-Gravenhage.

  • Mw. mr. A.R. van Wieren, advocaat bij Banning Advocaten ‘s Hertogenbosch

Deze gegegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2014.